Za 2014

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost o
wykonaniu budżetu Gminy Zawichost
 za I kwartał 2014

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-04-30 16:52:52.
Miesięczne sprawozdanie Rb-27S z wykonania Planu
Wydatków Budżetowych
 za okres od początku roku do dnia 31 stycznia 2014 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-05-05 10:53:00.
Miesięczne sprawozdanie Rb-28S z wykonania Planu
Wydatków Budżetowych
 za okres od początku roku do dnia 31 stycznia 2014 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-05-05 10:54:25.
Kwartalne sprawozdanie Rb-27S z wykonania Planu
Dochodów Budżetowych
 za okres od początku roku do dnia 31 marca 2014 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-05-05 11:07:18.
Kwartalne sprawozdanie Rb-28S z wykonania Planu
Wydatków Budżetowych
 za okres od początku roku do dnia 31 marca 2014 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-05-05 11:08:06 | Data modyfikacji: 2014-05-05 11:09:38.
Sprawozdanie Rb-30S z wykonania planów
finansowych samorządowych zakładów budżetowych
 za okres od początku roku do dnia 31 marca 2014 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-05-05 11:11:02 | Data modyfikacji: 2014-05-05 11:09:38.
Sprawozdanie Rb-34S z wykonania dochodów i
wydatków na rachunku
 za okres od początku roku do dnia 31 marca 2014 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-05-05 11:12:22 | Data modyfikacji: 2014-05-05 11:09:38.
Kwartalne sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce i
deficycie
 za okres od początku roku do dnia 31 marca 2014 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-05-05 11:13:09 | Data modyfikacji: 2014-05-05 11:09:38.
Kwartalne sprawozdanie Rb-N o stanie należności
oraz wybranych aktywów finansowych
 na koniec I kwartału 2014 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-05-05 11:14:47 | Data modyfikacji: 2014-05-05 11:15:13.
Kwartalne sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań
według tytulów dłużnych oraz poręczęń i
gwarancji
 na koniec I kwartału 2014 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-05-05 11:16:15 | Data modyfikacji: 2014-05-05 11:15:13.
Informacja Burmistrza z wykonaniu budżetu Gminy
Zawichost
  Za II kwartał 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-07-29 07:10:38 | Data modyfikacji: 2014-05-05 11:15:13.
Sprawozdanie Rb-27S z wykonania Planu Dochodów
Budżetowych
 za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2014 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-07-29 07:23:42 | Data modyfikacji: 2014-05-05 11:15:13.
Sprawozdanie Rb-28S z wykonania Planu Wydatków
Budżetowych
 za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2014 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-10-31 11:39:26 | Data modyfikacji: 2014-10-31 12:03:50.
Sprawozdanie Rb-30S z wykonania planów
finansowych samorządowych zakładów budżetowych
 za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2014 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-10-31 12:03:15 | Data modyfikacji: 2014-10-31 12:03:50.
Sprawozdanie Rb-34S z wykonania dochodów i
wydatków na rachunku
 za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2014 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-10-31 12:04:34 | Data modyfikacji: 2014-10-31 12:03:50.
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce i deficycie
 za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2014 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-10-31 12:22:02 | Data modyfikacji: 2014-10-31 12:03:50.
Kwartalne sprawozdanie Rb-N o stanie należności
oraz wybranych aktywów finansowych
 na koniec II kwartału 2014 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-10-31 12:24:00 | Data modyfikacji: 2014-10-31 12:03:50.
Kwartalne sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań
według tytulów dłużnych oraz poręczęń i
gwarancji
 na koniec II kwartału 2014 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-10-31 12:24:41 | Data modyfikacji: 2014-10-31 12:03:50.
Informacja Burmistrza z wykonania budżetu Gminy
Zawichost
 Za III kwartał 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-10-31 12:26:30 | Data modyfikacji: 2014-10-31 12:43:17.
Sprawozdanie Rb-27S z wykonania Planu Dochodów
Budżetowych
 za okres od początku roku do dnia 30 września 2014 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-10-31 12:28:18 | Data modyfikacji: 2014-10-31 12:43:17.
Sprawozdanie Rb-27S z wykonania Planu Dochodów
Budżetowych
 sprawozdanie zbiorcze za okres od początku roku do dnia 30 września 2014 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-10-31 12:29:25 | Data modyfikacji: 2014-10-31 12:43:17.
Sprawozdanie Rb-28S z wykonania Planu Wydatków
Budżetowych
 za okres od początku roku do dnia 30 września 2014 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-10-31 12:30:39 | Data modyfikacji: 2014-10-31 12:43:17.
Sprawozdanie Rb-30S z wykonania planów
finansowych samorządowych zakładów budżetowych
 za okres od początku roku do dnia 30 września 2014 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-10-31 12:32:20 | Data modyfikacji: 2014-10-31 12:43:17.
Sprawozdanie Rb-34S z wykonania dochodów i
wydatków na rachunku
 za okres od początku roku do dnia 30 września 2014 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-10-31 12:33:15 | Data modyfikacji: 2014-10-31 12:43:17.
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce i deficycie
 za okres od początku roku do dnia 30 września 2014 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-10-31 12:34:38 | Data modyfikacji: 2014-10-31 12:43:17.
Kwartalne sprawozdanie Rb-N o stanie należności
oraz wybranych aktywów finansowych
 na koniec III kwartału 2014 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-10-31 12:36:01 | Data modyfikacji: 2014-10-31 12:43:17.
Kwartalne sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań
według tytulów dłużnych oraz poręczęń i
gwarancji
 na koniec III kwartału 2014 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-10-31 12:36:40 | Data modyfikacji: 2014-10-31 12:43:17.
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost o
wykonaniu budżetu Gminy Zawichost
 Za IV kwartał 2014

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 09:20:42 | Data modyfikacji: 2014-10-31 12:43:17.
Roczne sprawozdanie Rb-28S z wykonania Planu
Wydatków Budżetowych
 za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-03-06 11:49:05 | Data modyfikacji: 2015-03-06 11:53:38.
Roczne sprawozdanie Rb-27S z wykonania Planu
Dochodów Budżetowych
 za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-03-06 11:49:50 | Data modyfikacji: 2015-03-06 11:53:51.
Sprawozdanie Rb-30S z wykonania planów
finansowych samorządowych zakładów budżetowych
 za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-03-06 11:53:02 | Data modyfikacji: 2015-03-06 11:53:51.
Kwartalne sprawozdanie Rb-N o stanie należności
oraz wybranych aktywów finansowych
 na koniec IV kwartału 2014 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-03-06 11:55:47 | Data modyfikacji: 2015-04-21 11:23:49.
Kwartalne sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce i
deficycie
 za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-03-06 11:56:27 | Data modyfikacji: 2015-04-21 11:23:49.
Roczne sprawozdanie Rb-PDP z wykonania dochodów
podatkowych
 na koniec 2014 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-03-06 11:57:12 | Data modyfikacji: 2015-04-21 11:23:49.
Roczne sprawozdanie Rb-ST o stanie środków na
rachunkach bankowych jednostek samorządu
terytorialnego
 na koniec 2014 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-03-06 11:57:47 | Data modyfikacji: 2015-04-21 11:23:49.
Roczne sprawozdanie Rb-UZ uzupełniające o stanie
zobowiązań według tytułów dłużnych
  wg stanu na koniec 2014 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-03-06 11:58:29 | Data modyfikacji: 2015-04-21 11:23:49.
Kwartalne sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań
według tytulów dłużnych oraz poręczęń i
gwarancji
 wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-03-06 11:59:15 | Data modyfikacji: 2015-04-21 11:23:49.
Sprawozdanie Rb-34S z wykonania dochodów i
wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223
ust.1 ustawy o finansach publicznych
 od początku roku 2014 do końca 4 kwartału roku 2014

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-03-06 12:00:47 | Data modyfikacji: 2015-04-21 11:23:49.
Informacj a Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost za
2014 rok
 Wykonanie budetu Gminy Zawichost za 2014

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-05-25 12:09:39 | Data modyfikacji: 2015-04-21 11:23:49.

Zobacz:
 Za 2022 rok .  Za 2021 rok .  Za 2020 rok .  Za 2019 rok .  Za 2018 .  Za 2017 .  Za 2016 .  Za 2015 .  Za 2014 .  Za 2013 .  Za 2012 .  Za 2011 .  Za 2010 .  Za 2009 .  Za 2008 . 
Data wprowadzenia: 2015-05-25 12:09:39
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki