Za 2014 rok

Zarządzenie nr 1/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-05-07 11:23:46.
Zarządzenie nr 2/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-05-07 11:25:09.
Zarządzenie nr 3/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji w 2014 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-05-07 11:26:16.
Zarządzenie nr 4/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-05-07 11:27:02.
Zarządzenie nr 5/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-05-07 11:28:03.
Zarządzenie nr 6/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-05-07 11:28:46.
Zarządzenie nr 7/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Zawichost do zaciągania zobowiązań z tytułów umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczaję poza rok budżetowy

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-05-07 11:29:41.
Zarządzenie nr 8/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wyznaczenia członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia czynności związanych z przetargiem ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-05-07 11:30:47.
Zarządzenie nr 9/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie użyczenia lokalu użytkowego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-05-07 11:31:30.
Zarządzenie nr 10/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie użyczenia lokalu użytkowego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-05-07 11:32:07.
Zarządzenie nr 11/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie użyczenia lokali użytkowych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-05-07 11:32:51.
Zarządzenie nr 12/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany zarządzenia nr 87/2011z dnia 12.09.2011 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-06-18 08:47:54 | Data modyfikacji: 2014-09-24 14:51:03.
Zarządzenie nr 13/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-05-07 11:33:28 | Data modyfikacji: 2014-09-24 14:51:03.
Zarządzenie nr 14/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-05-07 11:34:14 | Data modyfikacji: 2014-09-24 14:51:03.
Zarządzenie nr 15/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-05-07 11:35:04 | Data modyfikacji: 2014-09-24 14:51:03.
Zarządzenie nr 16/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-05-07 11:35:54 | Data modyfikacji: 2014-09-24 14:51:03.
Zarządzenie nr 17/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-05-07 11:37:11 | Data modyfikacji: 2014-09-24 14:51:03.
Zarządzenie nr 18/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru ostatecznego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-05-07 11:38:40 | Data modyfikacji: 2014-09-24 14:51:03.
Zarządzenie nr 19/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-05-07 11:39:31 | Data modyfikacji: 2014-09-24 14:51:03.
Zarządzenie nr 20/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-05-07 11:40:26 | Data modyfikacji: 2014-09-24 14:51:03.
Zarządzenie nr 21/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-05-07 11:41:13 | Data modyfikacji: 2014-09-24 14:51:03.
Zarządzenie nr 22/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-05-07 11:42:04 | Data modyfikacji: 2014-09-24 14:51:03.
Zarządzenie nr 23/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu z natury

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-05-07 11:43:03 | Data modyfikacji: 2014-09-24 14:51:03.
Zarządzenie nr 24/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu z natury

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-05-07 11:43:52 | Data modyfikacji: 2014-09-24 14:51:03.
Zarządzenie nr 25/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu z natury

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-05-07 11:44:28 | Data modyfikacji: 2014-09-24 14:51:03.
Zarządzenie nr 26/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-05-07 11:46:30 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:47:24.
Zarządzenie nr 28/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-05-07 11:48:23 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:47:24.
Zarządzenie nr 29/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zawichost , sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Zawichost.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-05-05 07:10:21 | Data modyfikacji: 2014-05-05 07:13:33.
Załączniki do zarządzenia nr 29/2014
 Załączniki do zarządzenia

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-05-05 07:13:13 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 30/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-06-18 08:49:32 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 31/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie upoważnienia pracownika do UMiG do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictw do głosowania

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-06-18 08:52:59 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 32/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania koordynatora gminnego odpowiedzialnego za obsługę informatyczną wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-06-18 08:55:06 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 33/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-06-18 08:56:02 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 34/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-06-18 08:56:45 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 35/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-06-18 08:58:17 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 36/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-06-18 08:59:12 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 37/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-06-18 09:07:03 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 38/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie sporządzenia spisu z natury

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-06-18 09:07:47 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 39/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-06-18 09:08:45 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 40/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-06-18 09:10:35 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 41/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-06-18 09:11:31 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 42/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu z natury

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-06-18 09:17:40 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 43/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie użyczenia lokalu użytkowego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-06-18 09:18:42 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 44/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-06-18 09:19:38 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 45/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-06-18 09:20:19 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 46/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-06-18 09:21:12 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 47/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-06-18 09:21:55 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 48/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-06-18 09:23:13 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 49/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-06-18 09:24:14 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 50/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-06-18 09:25:56 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 51/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-06-18 09:26:46 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 52/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-06-18 09:32:47 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 53/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminu Zawichost za 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-07-10 08:57:31 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 54/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-07-10 08:58:22 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 55/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-07-10 08:59:09 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 56/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wprowadzenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego na terenie MiG Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-07-10 09:04:12 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 57/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-07-10 09:04:49 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 58/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-07-10 09:05:35 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 59/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-07-10 09:06:28 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 60/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-07-10 09:08:24 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 61/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-07-10 09:09:22 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 62/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany w składach obwodowych komisji wyborczych na wybory do Parlamentu Europejskiego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-07-10 09:12:43 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 63/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji do szaczowania skutów klęs żywiołowych na terenie MiG Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-07-10 09:14:34 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 64/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-07-10 09:15:58 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 65/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-07-10 09:17:09 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 66/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Zawichost do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-07-10 10:55:43 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 67/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-07-10 10:57:33 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 68/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-07-10 10:58:30 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 69/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu z natury

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-07-10 11:00:38 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 70/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie powołania komisji ds odbioru technicznego drogi nr 401066

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-07-10 11:05:29 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 71/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie sporządzenia spisu z natury

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-07-10 11:06:50 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 72/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-07-10 11:08:20 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 73/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-07-10 11:09:38 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 74/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-07-10 11:10:48 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 75/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Moniki Majewskiej - Bartos ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-07-10 11:13:02 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 76/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-18 09:40:59 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 77/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-18 09:41:47 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 78/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-18 09:44:14 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 79/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji do odbioru sieci wodociągowej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-18 09:45:37 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 80/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przekazania nieodpłatnie środków trwałych ZGKiM Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-18 09:48:44 | Data modyfikacji: 2014-05-07 11:49:30.
Zarządzenie nr 81/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-18 09:51:17 | Data modyfikacji: 2014-09-18 09:52:54.
Zarządzenie nr 82/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-18 09:53:42 | Data modyfikacji: 2014-09-18 09:52:54.
Zarządzenie nr 83/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-18 09:54:44 | Data modyfikacji: 2014-09-18 09:52:54.
Zarządzenie nr 84/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wyznaczenia miejsc na tablice ogłoszeniowe na potrzeby wyborów uzupełniających do Senatu

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-18 09:58:14 | Data modyfikacji: 2014-09-18 09:52:54.
Zarządzenie nr 85/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-19 11:26:37 | Data modyfikacji: 2014-09-18 09:52:54.
Zarządzenie nr 86/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie upoważnienia pracownika do Urzędu MiG Zawichost do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictw do głosowania

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-19 11:29:10 | Data modyfikacji: 2014-09-18 09:52:54.
Zarządzenie nr 87/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-19 11:30:11 | Data modyfikacji: 2014-09-18 09:52:54.
Zarządzenie nr 88/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-19 11:31:12 | Data modyfikacji: 2014-09-18 09:52:54.
Zarządzenie nr 89/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-19 11:31:57 | Data modyfikacji: 2014-09-18 09:52:54.
Zarządzenie nr 90/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-19 11:33:56 | Data modyfikacji: 2014-09-18 09:52:54.
Zarządzenie nr 91/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-19 11:34:42 | Data modyfikacji: 2014-09-18 09:52:54.
Zarządzenie nr 92/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-19 11:35:52 | Data modyfikacji: 2014-09-18 09:52:54.
Zarządzenie nr 93/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-19 13:28:47 | Data modyfikacji: 2014-09-18 09:52:54.
Zarządzenie nr 94/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-19 13:29:43 | Data modyfikacji: 2014-09-18 09:52:54.
Zarządzenie nr 95/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie sporządzenia spisu z natury

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-22 08:33:12 | Data modyfikacji: 2014-09-18 09:52:54.
Zarządzenie nr 96/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie ustalenia regulaminu udzielania przez Gminę Zawichost zamówień które finansowane są ze środków publicznych do 30 000 euro

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-22 12:53:31 | Data modyfikacji: 2014-09-18 09:52:54.
Zarządzenie nr 97/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Zawichost za I pólrocze 2014 kształtowania się WPF za I półrocze 2014

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-22 13:00:32 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 98r/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-22 08:38:45 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 99/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-22 08:40:44 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 100/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania koordynatora gminnego do obsługi informatycznej na wybory 7 września 2014r.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-22 08:43:06 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 101/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost

 w sprawie powołania komisji obwodowych w celu przebrowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP zarządzonych na dzien 7 września 2014 roku

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-22 08:44:10 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 102/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-22 08:45:03 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 103/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-22 08:45:56 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 104/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-22 08:47:11 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 105/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie instrukcji kasowej sporządzenia spisu z natury

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-22 08:48:54 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 106/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-22 09:01:22 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 107/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-22 09:02:14 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 108/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-22 09:03:13 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 109/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-22 09:04:02 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 110/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wyznaczenia członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia czynności związanych z przetargiem ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-22 09:14:12 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 111/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-22 12:42:55 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 112/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-22 12:43:56 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 113/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-22 12:44:47 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 114/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-22 12:45:32 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 115/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przygotowania propozycji do planu finansowego na rok 2015

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-22 12:47:01 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 116/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wyznaczonych miejsc na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-22 09:16:01 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 117/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-22 12:47:43 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 118/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-22 12:48:37 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 119/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-22 09:17:02 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 120/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie upoważnienia pracownika UMiG do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictw do głosowania

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-22 12:50:20 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 121/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-11 08:50:44 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 122/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji powypadkowej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-11 08:51:50 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 123/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-11 08:52:31 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 124/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-11 08:53:08 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 125/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-11 08:54:06 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 126/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Przedszkola Samorządowego w Linowie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-11 08:55:23 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 127/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-11 08:56:14 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 128/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-11 08:56:53 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 129/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-11 08:57:38 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 130/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania koordynatora gminnego odpowiedzialnego za obsługę informatyczną wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-11 09:00:58 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 131/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przeprowadzenia i udziału w wojewódzkim ćwiczeniu obronnym pk "GOŁOBORZE 2014"

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-11 09:04:52 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 132/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-11 11:22:41 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 133/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-11 11:23:44 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 134/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-11 11:24:28 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 135/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-11 11:25:11 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 136/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-11 11:25:44 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 137/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-11 11:27:24 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 138/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-11 11:28:52 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 139/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-11 11:29:51 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 140/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-11 12:11:10 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 141/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-11 12:11:54 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 142/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-11 12:13:09 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 143/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-12 12:50:12 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 144/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-12 12:51:05 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 145/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-12 12:54:21 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 146/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-11 12:14:53 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:07:36.
Zarządzenie nr 147/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania koordynatora na wybory 16 listopada 2014

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-11 12:21:20 | Data modyfikacji: 2014-12-11 12:23:11.
Zarządzenie nr 148/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w celu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-12 12:32:56 | Data modyfikacji: 2014-12-11 12:23:11.
Zarządzenie nr 149/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-12 12:36:01 | Data modyfikacji: 2014-12-11 12:23:11.
Zarządzenie nr 150/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-12 12:36:41 | Data modyfikacji: 2014-12-11 12:23:11.
Zarządzenie nr 151/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-12 12:37:16 | Data modyfikacji: 2014-12-11 12:23:11.
Zarządzenie nr 152/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-12 12:38:30 | Data modyfikacji: 2014-12-11 12:23:11.
Zarządzenie nr 153/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-12 12:39:21 | Data modyfikacji: 2014-12-11 12:23:11.
Zarządzenie nr 154/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-12 12:40:22 | Data modyfikacji: 2014-12-11 12:23:11.
Zarządzenie nr 155/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-12 12:41:00 | Data modyfikacji: 2014-12-11 12:23:11.
Zarządzenie nr 156/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu z natury

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-12 12:41:50 | Data modyfikacji: 2014-12-11 12:23:11.
Zarządzenie nr 157/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie projektu WPF Gminy Zawichost na lata 2015-2028

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-12 12:58:39 | Data modyfikacji: 2014-12-11 12:23:11.
Zarządzenie nr 158/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Zawichost na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-12 13:01:40 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:02:15.
Zarządzenie nr 159/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie nieodpłatnego zbycia samochodu

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-12 13:03:47 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:02:15.
Zarządzenie nr 160/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji ds odbioru placu zabaw w Dziurowie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-12 13:05:31 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:05:49.
Zarządzenie nr 161/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu z natury

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-12 13:07:43 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:05:49.
Zarządzenie nr 162/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-12 13:08:26 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:05:49.
Zarządzenie nr 163/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-12 13:09:08 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:05:49.
Zarządzenie nr 164/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-12 13:09:47 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:05:49.
Zarządzenie nr 165/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie instrukcji obiegu i kontoli dokumentów finansowo - księgowych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-12 13:11:27 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:05:49.
Zarządzenie nr 166/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany numeru i daty zarządzenia 159/2014 Burmistrza MiG w sprawie wyznaczenia podmiotu w którym wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz prace społeczne użyczenia

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-12 13:14:38 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:05:49.
Zarządzenie nr 167/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-12 13:15:15 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:29:09.
Zarządzenie nr 168/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-12 13:15:56 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:29:09.
Zarządzenie nr 169/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-12 13:16:34 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:29:09.
Zarządzenie nr 170/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-12 13:23:54 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:29:09.
Zarządzenie nr 171/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji do odbioru techniczego drogi dojazdowej w miejscowości Zawichost ul. Trójca

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-29 12:30:10 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:29:09.
Zarządzenie nr 172/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 09:36:43 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:29:09.
Zarządzenie nr 173/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 09:37:24 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:29:09.
Zarządzenie nr 174/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników UMiG Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 09:38:33 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:29:09.
Zarządzenie nr 175/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wprowadzenia wewnętrznej polityki antymobingowej dla UMiG Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 09:39:50 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:29:09.
Zarządzenie nr 176/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 09:41:02 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:29:09.
Zarządzenie nr 177/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów i zadań w UMiG Zawichost i jednostkach podległych Gminy Zawichost oraz procedury zarządzania ryzykiem wpływającym na ich wykonanie.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 09:43:10 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:29:09.
Zarządzenie nr 178/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 09:43:48 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:29:09.
Zarządzenie nr 179/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 09:44:31 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:29:09.
Zarządzenie nr 180/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przedstawienia celów wiodących na 2015 rok dla UMiG Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 09:45:39 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:29:09.
Zarządzenie nr 181/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 09:46:14 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:29:09.
Zarządzenie nr 182/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie ustalenia regulaminu udzielania przez Gminę Zawichost zamówień które finansowane są ze środków publicznych, a ich wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 09:50:07 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:29:09.
Zarządzenie nr 183/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu z natury

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 09:50:51 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:29:09.
Zarządzenie nr 184/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Eweliny Prarat ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 09:54:05 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:29:09.
Zarządzenie nr 185/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wyznaczenia osoby do wykonania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza MiG Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 09:55:44 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:29:09.
Zarządzenie nr 186/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu z natury

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 09:56:16 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:29:09.
Zarządzenie nr 187/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wydzierżawienia niewruchomości gruntowej w Zawichoście "KOGUTKI"

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 09:58:13 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:29:09.
Zarządzenie nr 188/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 09:58:45 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:29:09.
Zarządzenie nr 189/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 09:59:17 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:29:09.
Zarządzenie nr 190/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 09:59:49 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:29:09.
Zarządzenie nr 191/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie odwołania Pełnomocnika ds. uzależnień

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 10:00:49 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:29:09.
Zarządzenie nr 192/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 10:02:22 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:29:09.
Zarządzenie nr 193/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania Pełnomocnika ds uzależnień

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 10:03:20 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:29:09.
Zarządzenie nr 194/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktwów i pasywów w Urzędzie MiG Zawichost za rok 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 10:04:49 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:29:09.
Zarządzenie nr 195/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 10:05:52 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:29:09.
Zarządzenie nr 196/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 10:06:26 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:29:09.
Zarządzenie nr 197/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 10:07:02 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:29:09.
Zarządzenie nr 198/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 10:07:32 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:29:09.
Zarządzenie nr 199/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 10:08:03 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:29:09.
Zarządzenie nr 200/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 10:08:37 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:29:09.
Zarządzenie nr 201/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 10:09:12 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:29:09.
Zarządzenie nr 202/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 10:09:45 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:29:09.
Zarządzenie nr 203/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu z natury

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 10:10:25 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:29:09.
Zarządzenie nr 204/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 10:11:01 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:29:09.
Zarządzenie nr 205/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu z natury

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 10:11:33 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:29:09.
Zarządzenie nr 206/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 10:12:02 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:29:09.
Zarządzenie nr 207/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 11:53:51 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:29:09.
Zarządzenie nr 208/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 11:54:52 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:29:09.
Zarządzenie nr 209/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 14:31:59 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:29:09.
Data wprowadzenia: 2015-02-09 14:31:59
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki