Sesja 18/03/2014

Uchwała Nr XXXII/225/2014 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2014 - 2018

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-03-31 12:27:27 | Data modyfikacji: 2014-03-31 12:30:32.
Uchwała Nr XXXII/226/2014 Rady Miejskiej
Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-03-31 12:29:55 | Data modyfikacji: 2014-03-31 12:30:40.
Uchwała Nr XXXII/227/2014 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-03-31 12:32:28 | Data modyfikacji: 2014-03-31 12:30:40.
Uchwała Nr XXXII/228/2014 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2016

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-03-31 12:34:13 | Data modyfikacji: 2014-03-31 12:30:40.
Uchwała Nr XXXII/229/2014 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-03-31 12:36:07 | Data modyfikacji: 2014-03-31 12:30:40.
Uchwała Nr XXXII/230/2014 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej udzielone w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-03-31 13:32:48 | Data modyfikacji: 2014-03-31 12:30:40.
Uchwała Nr XXXII/231/2014 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie nadania Statutu Środowiskowemu Domu Samopomocy w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-03-31 12:37:36 | Data modyfikacji: 2014-03-31 12:30:40.
Uchwała Nr XXXII/232/2014 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie uznania lasu za las obronny

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-03-31 13:19:38 | Data modyfikacji: 2014-03-31 12:30:40.
Uchwała Nr XXXII/233/2014 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-03-31 13:20:28 | Data modyfikacji: 2014-03-31 12:30:40.
Uchwała Nr XXXII/234/2014 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-03-31 13:21:27 | Data modyfikacji: 2014-03-31 12:30:40.
Uchwała Nr XXXII/235/2014 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej w miejscowości Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-03-31 13:22:30 | Data modyfikacji: 2014-03-31 12:30:40.
Uchwała Nr XXXII/236/2014 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej w miejscowości Dziurów

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-03-31 13:23:30 | Data modyfikacji: 2014-03-31 12:30:40.
Uchwała Nr XXXII/237/2014 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej w miejscowości Zawichost "Błonie"

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-03-31 13:24:34 | Data modyfikacji: 2014-03-31 12:30:40.
Uchwała Nr XXXII/238/2014 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w miejscowości Zawichost "Kogutki"

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-03-31 13:25:42 | Data modyfikacji: 2014-03-31 12:30:40.
Uchwała Nr XXXII/239/2014 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawichost w 2014 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-03-31 13:27:37 | Data modyfikacji: 2014-03-31 12:30:40.
Uchwała Nr XXXII/240/2014 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-03-31 13:28:47 | Data modyfikacji: 2014-03-31 12:30:40.

Zobacz:
 Sesja 18/03/2014 .  Sesja 29/05/2014 .  Sesja 18/06/2014 .  Sesja 28/08/2014 .  Sesja 22/09/2014 .  Sesja 03/11/2014 .  Sesja 01/12/2014 .  Sesja 12/12/2014 .  Sesja 30/12/2014 . 
Data wprowadzenia: 2014-03-31 13:28:47
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki