Sesja 27/12/2013

Uchwała Nr XXXI/216/2013 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-01-02 12:39:30.
Uchwała Nr XXXI/217/2013 Rady Miejskiej Zawichost
  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2014 - 2018

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-02-21 10:06:57.
Uchwała Nr XXXI/218/2013 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-02-21 10:14:11.
Uchwała Nr XXXI/219/2013 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie uchwalenia " Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014"

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-02-21 10:09:57.
Uchwała Nr XXXI/220/2013 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie uchwalenia " Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014"

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-02-21 10:12:20.
Uchwała Nr XXXI/221/2013 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie: zaliczenia odcinków dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-01-02 12:41:21.
Uchwała Nr XXXI/222/2013 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie: zaliczenia odcinków dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-01-02 12:42:46.
Uchwała Nr XXXI/223/2013 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-02-21 11:13:43.
Uchwała Nr XXXI/224/2013 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-02-21 11:14:35.

Zobacz:
 Sesja 25/02/2013 .  Sesja 25/03/2013 .  Sesja 12/06/2013 .  Sesja 29/07/2013 .  Sesja 25/09/2013 .  Sesja 29/11/2013 .  Sesja 27/12/2013 . 
Data wprowadzenia: 2014-02-21 11:14:35
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki