Sesja 25/09/2013

Uchwała Nr XXVIII/202/2013 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2013 - 2018

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-10-22 09:10:44.
Uchwała Nr XXVIII/203/2013 Rady Miejskiej
Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-10-22 09:11:16.
Uchwała Nr XXVIII/204/2013 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-10-22 09:12:04.
Uchwała Nr XXVIII/205/2013 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie zmian w Statucie Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-10-22 09:13:24 | Data modyfikacji: 2013-10-22 09:15:16.
Uchwała Nr XXVIII/206/2013 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie zmiany "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Zawichost na lata 2012-2032

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-10-22 09:17:12 | Data modyfikacji: 2013-10-22 09:15:16.

Zobacz:
 Sesja 25/02/2013 .  Sesja 25/03/2013 .  Sesja 12/06/2013 .  Sesja 29/07/2013 .  Sesja 25/09/2013 .  Sesja 29/11/2013 .  Sesja 27/12/2013 . 
Data wprowadzenia: 2013-10-22 09:17:12
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki