Sesja 29/07/2013

Uchwała Nr XXVII/198/2013 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2013 - 2018

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-08-13 13:03:05.
Uchwała Nr XXVII/199/2013 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-08-13 13:04:31.
Uchwała Nr XXVII/200/2013 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie ustalenia czasu w którym przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Zawichost, zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-08-13 13:05:17.
Uchwała Nr XXVII/201/2013 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Zawichost z dnia 18 maja 2011 r. Nr VIII/47/2011 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-08-13 13:06:09.

Zobacz:
 Sesja 25/02/2013 .  Sesja 25/03/2013 .  Sesja 12/06/2013 .  Sesja 29/07/2013 .  Sesja 25/09/2013 .  Sesja 29/11/2013 .  Sesja 27/12/2013 . 
Data wprowadzenia: 2013-08-13 13:06:09
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki