Sesja 12/06/2013

Uchwała Nr XXVI/185/2013 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-06-21 14:03:05 | Data modyfikacji: 2013-06-21 14:10:53.
Uchwała Nr XXVI/186/2013 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost z wykonania budżetu na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-06-21 14:06:25 | Data modyfikacji: 2013-06-21 14:10:53.
Uchwała Nr XXVI/187/2013 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miata i Gminy Zawichost za 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-06-21 14:13:01 | Data modyfikacji: 2013-06-21 14:10:53.
Uchwała Nr XXVI/188/2013 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie zarwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-07-01 09:07:56 | Data modyfikacji: 2013-06-21 14:10:53.
Uchwała Nr XXVI/189/2013 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2013 - 2018

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-07-01 09:09:32 | Data modyfikacji: 2013-06-21 14:10:53.
Uchwała Nr XXVI/190/2013 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-07-01 09:11:33 | Data modyfikacji: 2013-06-21 14:10:53.
Uchwała Nr XXVI/191/2013 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/145/2012 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 8 listopada 2012 roku dotyczącej wydzierżawienia nieruchomości grutnowych.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-07-01 09:13:48 | Data modyfikacji: 2013-06-21 14:10:53.
Uchwała Nr XXVI/192/2013 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie wynajmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-07-01 09:15:10 | Data modyfikacji: 2013-06-21 14:10:53.
Uchwała Nr XXVI/193/2013 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie wynajmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-07-01 09:16:07 | Data modyfikacji: 2013-06-21 14:10:53.
Uchwała Nr XXVI/194/2013 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/171/2013 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zawichost oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-07-04 14:43:27 | Data modyfikacji: 2013-06-21 14:10:53.
Uchwała Nr XXVI/195/2013 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-07-01 09:17:20 | Data modyfikacji: 2013-06-21 14:10:53.
Uchwała Nr XXVI/196/2013 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenia w wodę z urządzeń stanowiących własność Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-07-01 09:19:30 | Data modyfikacji: 2013-06-21 14:10:53.
Uchwała Nr XXVI/197/2013 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i stawek za zbiorowe odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-07-01 09:25:02 | Data modyfikacji: 2013-07-04 14:46:27.

Zobacz:
 Sesja 25/02/2013 .  Sesja 25/03/2013 .  Sesja 12/06/2013 .  Sesja 29/07/2013 .  Sesja 25/09/2013 .  Sesja 29/11/2013 .  Sesja 27/12/2013 . 
Data wprowadzenia: 2013-07-01 09:25:02
Data modyfikacji: 2013-07-04 14:46:27
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki