Za 2013

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost
 o wykonaniu budżetu Gminy Zawichost na 2013

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-05-14 13:10:08.
Roczne sprawozdanie Rb-UZ uzupełniające o stanie
zobowiązań według tytułów dłużnych
 wg stanu na koniec 2013 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-04-29 11:45:50.
Roczne sprawozdanie Rb-ST o stanie środków na
rachunkach bankowych jednostek samorządu
terytorialnego
 na koniec 2013 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-04-29 11:43:55.
Roczne sprawozdanie Rb-PDP z wykonania dochodów
podatkowych
 na koniec 2013 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-04-29 11:42:16.
Roczne sprawozdanie Rb-34S z wykonania dochodów i
wydatków na rachunku
 za okres do początku roku 2013, do końca 4 kwartału roku 2013

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-04-29 11:40:06.
Roczne sprawozdanie Rb-30S z wykonania planów
finansowych samorządowych zakładów budżetowych
 za okres od początku roku do dnia 30 grudnia 2013 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-04-29 11:37:54.
Roczne sprawozdanie Rb-28S z wykonania Planu
Wydatków Budżetowych
  za okres od początku roku do dnia 30 grudnia 2013 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-04-29 11:36:02.
Roczne sprawozdanie Rb-27S z wykonania Planu
Dochodów Budżetowych
 za okres od początku roku do dnia 30 grudnia 2013 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-04-29 11:30:11.
Kwartalne sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań
według tytulów dłużnych oraz poręczęń i
gwarancji
 wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-04-29 11:28:35.
Kwartalne sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce i
deficycie
 za okres od początku roku do dnia 30 grudnia 2013 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-04-29 11:26:00 | Data modyfikacji: 2014-04-29 11:26:47.
Kwartalne sprawozdanie Rb-N o stanie należności
oraz wybranych aktywów finansowych
 na koniec IV kwartału 2013 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-04-29 11:24:44 | Data modyfikacji: 2014-04-29 11:26:47.
Informacja Burmistrza z wykonaniu budżetu Gminy
Zawichost
 Za za IV kwartał 2013

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-01-31 10:45:32 | Data modyfikacji: 2014-04-29 11:26:47.
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost o
wykonaniu budżetu Gminy Zawichost
 za III kwartał 2013

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-10-22 09:32:32 | Data modyfikacji: 2014-04-29 11:26:47.
Kwartalne sprawozdanie Rb-N o stanie należności
oraz wybranych aktywów finansowych
 wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-10-22 09:31:42 | Data modyfikacji: 2014-04-29 11:26:47.
Kwartalne sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań
według tytulów dłużnych oraz poręczęń i
gwarancji
 wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-10-22 09:31:02 | Data modyfikacji: 2014-04-29 11:26:47.
Kwartalne sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce i
deficycie
  za okres od początku roku do dnia 30 września 2013 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-10-22 09:27:28 | Data modyfikacji: 2014-04-29 11:26:47.
Miesięczne sprawozdanie Rb-28S z wykonania Planu
Wydatków Budżetowych
 za okres od początku roku do dnia 30 września 2013 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-10-22 09:25:17 | Data modyfikacji: 2014-04-29 11:26:47.
Miesięczne sprawozdanie Rb-27S z wykonania Planu
Dochodów Budżetowych
 za okres od początku roku do dnia 30 września 2013 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-10-22 09:23:57 | Data modyfikacji: 2014-04-29 11:26:47.
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost o
wykonaniu budżetu Gminy Zawichost
 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-07-26 11:01:08 | Data modyfikacji: 2014-04-29 11:26:47.
Kwartalne sprawozdanie Rb-N o stanie należności
oraz wybranych aktywów finansowych
 wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-07-26 11:00:24 | Data modyfikacji: 2014-04-29 11:26:47.
Kwartalne sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań
według tytulów dłużnych oraz poręczęń i
gwarancji
 wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-07-26 10:59:16 | Data modyfikacji: 2014-04-29 11:26:47.
Kwartalne sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce i
deficycie
 za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2013 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-07-26 10:58:08 | Data modyfikacji: 2014-04-29 11:26:47.
Miesięczne sprawozdanie Rb-28S z wykonania Planu
Wydatków Budżetowych
 za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2013 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-07-26 10:56:49 | Data modyfikacji: 2014-04-29 11:26:47.
Miesięczne sprawozdanie Rb-27S z wykonania Planu
Dochodów Budżetowych
 za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2013 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-07-26 10:53:05 | Data modyfikacji: 2013-07-26 10:55:06.
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost o
wykonaniu budżetu Gminy Zawichost
 za I kwartał 2013

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-04-22 14:07:37 | Data modyfikacji: 2013-07-26 10:55:06.
Kwartalne sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce i
deficycie
 za okres od początku roku do dnia 31 marca 2013 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-04-22 14:02:31 | Data modyfikacji: 2013-04-22 14:18:26.
Kwartalne sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań
według tytulów dłużnych oraz poręczęń i
gwarancji
 wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-04-22 14:01:09 | Data modyfikacji: 2013-04-22 14:18:09.
Kwartalne sprawozdanie Rb-N
 wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-04-22 13:59:28 | Data modyfikacji: 2013-04-22 14:17:43.
Miesięczne sprawozdanie Rb-28S z wykonania Planu
Wydatków Budżetowych
 za okres od początku roku do dnia 31 marca 2013 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-04-22 13:57:36 | Data modyfikacji: 2013-04-22 14:09:46.
Miesięczne sprawozdanie Rb-27S z wykonania Planu
Wydatków Budżetowych
 za okres od początku roku do dnia 31 marca 2013 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-04-22 13:55:41 | Data modyfikacji: 2013-04-22 14:09:46.

Zobacz:
 Za 2022 rok .  Za 2021 rok .  Za 2020 rok .  Za 2019 rok .  Za 2018 .  Za 2017 .  Za 2016 .  Za 2015 .  Za 2014 .  Za 2013 .  Za 2012 .  Za 2011 .  Za 2010 .  Za 2009 .  Za 2008 . 
Data wprowadzenia: 2013-04-22 13:55:41
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki