Sesja 25/03/2013

Uchwała Nr XXV/178/2013 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-04-11 07:08:09.
Uchwała Nr XXV/179/2013 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2013-2023

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-04-11 07:09:48.
Uchwała Nr XXV/180/2013 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-04-11 07:10:35.
Uchwała Nr XXV/181/2013 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwięrząt na terenie Gminy Zawichost w 2013 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-04-11 07:12:26 | Data modyfikacji: 2013-04-11 07:12:42.
Uchwała Nr XXV/182/2013 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Zawichoście.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-04-11 07:13:19 | Data modyfikacji: 2013-04-11 07:12:42.
Uchwała Nr XXV/183/2013 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie wynajmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-04-11 07:14:16 | Data modyfikacji: 2013-04-11 07:12:42.
Uchwała Nr XXV/184/2013 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-04-11 07:14:58 | Data modyfikacji: 2013-04-11 07:12:42.

Zobacz:
 Sesja 25/02/2013 .  Sesja 25/03/2013 .  Sesja 12/06/2013 .  Sesja 29/07/2013 .  Sesja 25/09/2013 .  Sesja 29/11/2013 .  Sesja 27/12/2013 . 
Data wprowadzenia: 2013-04-11 07:14:58
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki