Sesja 28/12/2009

Uchwała Nr XXXV/174/2009 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-13 13:42:26.
Uchwała Nr XXXV/175/2009 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 w sprawie ustalenia wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-13 13:43:31.
Uchwała Nr XXXV/176/2009 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 w sprawie przystąpienia do Projektu "e-świętokrzyskie RIIJST i zabezpieczenia wkladu własnego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-13 13:44:25.
Uchwała Nr XXXV/177/2009 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2010 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-13 13:45:00.
Uchwała Nr XXXV/178/2009 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych Gminy Zawichost.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-13 13:45:31.
Uchwała Nr XXXV/179/2009 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 w sprawie pomocy finansowej dla powiatu sandomierskiego.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-13 13:46:07.
Uchwała Nr XXXV/180/2009 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Zawichost z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-13 13:47:55.

Zobacz:
 Sesja 23/01/2009 .  Sesja 11/03/2009 .  Sesja 27/03/2009 .  Sesja 27/04/2009 .  Sesja 14/05/2009 .  Sesja 04/06/2009 .  Sesja 27/08/2009 .  Sesja 22/09/2009 .  Sesja 29/10/2009 .  Sesja 27/11/2009 .  Sesja 28/12/2009 . 
Data wprowadzenia: 2013-03-13 13:47:55
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki