Sesja 27/11/2009

Uchwała Nr XXXIV/166/2009 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-13 13:34:11.
Uchwała Nr XXXIV/167/2009 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 w sprawie przystąpienia do Projekru inwestycyjnego "e-świetokrzyskie" SIPWS i zabezpieczenia wkładu własnego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-13 13:36:05.
Uchwała Nr XXXIV/168/2009 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 w sprawie przystąpienia do Projektu "e-świętokrzyskie RIIJST i zabezpieczenia wkladu własnego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-13 13:37:16.
Uchwała Nr XXXIV/169/2009 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od śordków transportowych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-13 13:38:04.
Uchwała Nr XXXIV/170/2009 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-13 13:38:45.
Uchwała Nr XXXIV/171/2009 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Zawichost oraz określenia granic ich obwodów.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-13 13:39:20.
Uchwała Nr XXXIV/172/2009 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 w sprawie uchwalenia Programu Gminnego Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych na 2010 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-13 13:40:31.
Uchwała Nr XXXIV/173/2009 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomani na 2010 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-13 13:41:23.

Zobacz:
 Sesja 23/01/2009 .  Sesja 11/03/2009 .  Sesja 27/03/2009 .  Sesja 27/04/2009 .  Sesja 14/05/2009 .  Sesja 04/06/2009 .  Sesja 27/08/2009 .  Sesja 22/09/2009 .  Sesja 29/10/2009 .  Sesja 27/11/2009 .  Sesja 28/12/2009 . 
Data wprowadzenia: 2013-03-13 13:41:23
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki