Sesja 29/10/2009

Uchwała Nr XXXIII/163/2009 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 w sprawie sprzedaży nieruchomosci gruntowej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-13 13:30:21.
Uchwała Nr XXXIII/164/2009 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-13 13:31:18.
Uchwała Nr XXXIII/165/2009 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-13 13:32:34.

Zobacz:
 Sesja 23/01/2009 .  Sesja 11/03/2009 .  Sesja 27/03/2009 .  Sesja 27/04/2009 .  Sesja 14/05/2009 .  Sesja 04/06/2009 .  Sesja 27/08/2009 .  Sesja 22/09/2009 .  Sesja 29/10/2009 .  Sesja 27/11/2009 .  Sesja 28/12/2009 . 
Data wprowadzenia: 2013-03-13 13:32:34
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki