Za 2013 rok

Zarządzenie nr 1/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-13 12:11:07.
Zarządzenie nr 2/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-13 12:12:41.
Zarządzenie nr 3/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji w 2013 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-13 12:14:15.
Zarządzenie nr 4/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wyznaczenia członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia czynności związanych z przetargiem ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-13 12:15:38.
Zarządzenie nr 5/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-13 12:16:17.
Zarządzenie nr 6/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finasowego UMiG Zawichost na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-13 12:17:09.
Zarządzenie nr 7/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-13 12:40:27.
Zarządzenie nr 8/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie użyczenia lokalu użytkowego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-13 12:41:07.
Zarządzenie nr 9/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 87/2011 z dnia 19.09.2011 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-13 12:43:27.
Zarządzenie nr 10/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie ustalenia Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze oraz kierownicze stanowiska pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-13 12:45:07.
Zarządzenie nr 11/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-13 12:46:06.
Zarządzenie nr 12/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-13 12:47:12.
Zarządzenie nr 13/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finasowego UMiG Zawichost na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-13 12:48:01.
Zarządzenie nr 14/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zawichost , sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Zawichost.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-04-14 09:33:47 | Data modyfikacji: 2016-11-03 08:53:48.
Zarządzenie nr 15/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 87/2011 z dnia 12.09.2011 roku , w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-04-14 09:37:07 | Data modyfikacji: 2016-11-03 08:53:48.
Zarządzenie nr 16/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie organizacji stałego dyżuru w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-04-14 09:39:20 | Data modyfikacji: 2016-11-03 08:53:48.
Zarządzenie nr 17/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przeprowadzenia rozruchów pojazdów samochodowych oraz sprzętu silnikowego, użytkowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-04-14 09:41:32 | Data modyfikacji: 2016-11-03 08:53:48.
Zarządzenie nr 18/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta i Gminy Zawichost 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-04-28 18:07:14 | Data modyfikacji: 2016-11-03 08:53:48.
Zarządzenie nr 19/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-04-14 09:43:21 | Data modyfikacji: 2016-11-03 08:53:48.
Zarządzenie nr 20/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu z natury

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-04-14 09:44:51 | Data modyfikacji: 2016-11-03 08:53:48.
Zarządzenie nr 21/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-04-19 08:13:53 | Data modyfikacji: 2013-04-19 08:14:47.
Zarządzenie nr 22/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-04-19 08:16:12 | Data modyfikacji: 2013-04-19 08:14:47.
Zarządzenie nr 23/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-04-19 08:17:01 | Data modyfikacji: 2013-04-19 08:14:47.
Zarządzenie nr 24/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu z natury

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-04-14 09:46:11 | Data modyfikacji: 2013-04-19 08:14:47.
Zarządzenie nr 25/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-04-19 08:18:05 | Data modyfikacji: 2013-04-19 08:14:47.
Zarządzenie nr 26/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-04-19 08:19:40 | Data modyfikacji: 2013-04-19 08:14:47.
Zarządzenie nr 27/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-04-19 08:20:45 | Data modyfikacji: 2013-04-19 08:14:47.
Zarządzenie nr 28/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-04-19 08:21:51 | Data modyfikacji: 2013-04-19 08:14:47.
Zarządzenie nr 29/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-12-23 11:49:32 | Data modyfikacji: 2013-12-23 11:51:13.
Zarządzenie nr 30/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Zawichost do zaciągania zobowiązań z tytułów umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczaję poza rok budżetowy

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-04-19 08:25:11 | Data modyfikacji: 2013-12-23 11:51:13.
Zarządzenie nr 31/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-04-28 18:10:47 | Data modyfikacji: 2013-12-23 11:51:13.
Zarządzenie nr 32/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
w sprawie zmiany planu finasowego UMiG Zawichost na 2013 rok 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-04-28 18:13:00 | Data modyfikacji: 2013-12-23 11:51:13.
Zarządzenie nr 33/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2013

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-04-28 18:14:47 | Data modyfikacji: 2013-04-28 18:18:21.
Zarządzenie nr 34/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-04-28 18:15:59 | Data modyfikacji: 2013-04-28 18:18:21.
Zarządzenie nr 35/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
w sprawie zmiany planu finasowego UMiG Zawichost na 2013 rok  

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-04-28 18:19:04 | Data modyfikacji: 2013-04-28 18:23:07.
Zarządzenie nr 36/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-08-14 08:56:44 | Data modyfikacji: 2013-04-28 18:23:07.
Zarządzenie nr 37/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-08-14 08:57:52 | Data modyfikacji: 2013-04-28 18:23:07.
Zarządzenie nr 38/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-08-14 08:58:28 | Data modyfikacji: 2013-04-28 18:23:07.
Zarządzenie nr 39/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia postępowań wyjaśniających w sprawach konfliktów pracowniczych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-08-14 09:00:20 | Data modyfikacji: 2013-04-28 18:23:07.
Zarządzenie nr 40/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-08-14 09:02:11 | Data modyfikacji: 2013-04-28 18:23:07.
Zarządzenie nr 41/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Zawichost za 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-08-14 09:03:36 | Data modyfikacji: 2013-04-28 18:23:07.
Zarządzenie nr 42/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 23/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-08-14 09:05:29 | Data modyfikacji: 2013-04-28 18:23:07.
Zarządzenie nr 43/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-08-14 09:06:02 | Data modyfikacji: 2013-04-28 18:23:07.
Zarządzenie nr 44/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-08-14 09:06:35 | Data modyfikacji: 2013-04-28 18:23:07.
Zarządzenie nr 45/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-08-14 09:07:07 | Data modyfikacji: 2013-04-28 18:23:07.
Zarządzenie nr 46/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-08-14 09:07:44 | Data modyfikacji: 2013-04-28 18:23:07.
Zarządzenie nr 47/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-08-14 09:08:17 | Data modyfikacji: 2013-04-28 18:23:07.
Zarządzenie nr 48/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie wyznaczenia członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia czynności związanych z przetargiem ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-08-14 09:09:51 | Data modyfikacji: 2013-04-28 18:23:07.
Zarządzenie nr 49/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-08-14 09:10:27 | Data modyfikacji: 2013-04-28 18:23:07.
Zarządzenie nr 50/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finasowego UMiG Zawichost na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-08-14 09:11:09 | Data modyfikacji: 2013-04-28 18:23:07.
Zarządzenie nr 51/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru technicznego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-08-14 09:12:31 | Data modyfikacji: 2013-04-28 18:23:07.
Zarządzenie nr 52/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-08-14 09:13:05 | Data modyfikacji: 2013-04-28 18:23:07.
Zarządzenie nr 53/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-08-14 09:13:55 | Data modyfikacji: 2013-04-28 18:23:07.
Zarządzenie nr 54/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru technicznego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-08-14 09:14:30 | Data modyfikacji: 2013-04-28 18:23:07.
Zarządzenie nr 55/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finasowego UMiG Zawichost na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-08-14 09:15:06 | Data modyfikacji: 2013-04-28 18:23:07.
Zarządzenie nr 56/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zwolnienia z obowiązku odbywania służby przygotowawczej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-08-14 09:16:21 | Data modyfikacji: 2013-04-28 18:23:07.
Zarządzenie nr 57/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespoły Szkoły i Przedszkola w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-08-14 09:17:43 | Data modyfikacji: 2013-04-28 18:23:07.
Zarządzenie nr 58/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego w Linowie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-08-14 09:19:21 | Data modyfikacji: 2013-04-28 18:23:07.
Zarządzenie nr 59/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektowa Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-08-14 09:20:33 | Data modyfikacji: 2013-04-28 18:23:07.
Zarządzenie nr 60/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-08-14 09:22:03 | Data modyfikacji: 2013-08-14 09:22:19.
Zarządzenie nr 61/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Zespołu Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-08-14 09:23:41 | Data modyfikacji: 2013-08-14 09:22:19.
Zarządzenie nr 62/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-08-14 09:24:20 | Data modyfikacji: 2013-08-14 09:22:19.
Zarządzenie nr 63/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planu finasowego UMiG Zawichost na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-08-14 09:24:52 | Data modyfikacji: 2013-08-14 09:22:19.
Zarządzenie nr 64/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przeprowadzenia zebrania wiejskiego-wyborczego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-08-14 09:25:55 | Data modyfikacji: 2013-08-14 09:22:19.
Zarządzenie nr 65/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników mienia ruchomego w UMiG Zawichost oraz regulaminu jej działania

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-09-11 11:27:37 | Data modyfikacji: 2013-08-14 09:22:19.
Zarządzenie nr 66/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-09-11 11:28:15 | Data modyfikacji: 2013-08-14 09:22:19.
Zarządzenie nr 67/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-09-11 11:31:16 | Data modyfikacji: 2013-08-14 09:22:19.
Zarządzenie nr 68/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finasowego UMiG Zawichost na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-09-11 11:31:52 | Data modyfikacji: 2013-08-14 09:22:19.
Zarządzenie nr 69/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie na zaup podręczników

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-09-11 11:33:05 | Data modyfikacji: 2013-08-14 09:22:19.
Zarządzenie nr 70/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-09-11 11:33:41 | Data modyfikacji: 2013-08-14 09:22:19.
Zarządzenie nr 71/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planu finasowego UMiG Zawichost na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-09-11 11:34:27 | Data modyfikacji: 2013-08-14 09:22:19.
Zarządzenie nr 72/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru technicznego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-09-11 11:35:18 | Data modyfikacji: 2013-08-14 09:22:19.
Zarządzenie nr 73/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru technicznego robót drogi Chrapanów-Podszyn

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-09-11 11:36:10 | Data modyfikacji: 2013-08-14 09:22:19.
Zarządzenie nr 74/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie wyznaczenia członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia czynności związanych z przetargiem ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-09-11 11:36:49 | Data modyfikacji: 2013-08-14 09:22:19.
Zarządzenie nr 75/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finasowego UMiG Zawichost na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-09-11 11:37:33 | Data modyfikacji: 2013-08-14 09:22:19.
Zarządzenie nr 76/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-09-11 11:38:14 | Data modyfikacji: 2013-08-14 09:22:19.
Zarządzenie nr 77/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu z natury - środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-09-11 11:40:50 | Data modyfikacji: 2013-08-14 09:22:19.
Zarządzenie nr 78/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przekazania upoważnienia Dyrektorowi ZSO w Zawichost do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-09-11 11:45:17 | Data modyfikacji: 2013-08-14 09:22:19.
Zarządzenie nr 79/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-09-11 11:45:57 | Data modyfikacji: 2013-08-14 09:22:19.
Zarządzenie nr 80/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planu finasowego UMiG Zawichost na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-09-11 11:47:07 | Data modyfikacji: 2013-08-14 09:22:19.
Zarządzenie nr 81/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przedstawienia: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zawichost za I pólrocze 2013, informacji kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 roku oraz informacji o przebiegu planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-09-11 11:48:10 | Data modyfikacji: 2013-10-22 09:43:03.
Zarządzenie nr 82/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-10-22 09:43:53 | Data modyfikacji: 2013-10-22 09:43:03.
Zarządzenie nr 83/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności związanych z opomiarowaniem budynków stanowiących własność Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-10-22 09:45:11 | Data modyfikacji: 2013-10-22 09:43:03.
Zarządzenie nr 84/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wyznaczenia członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia czynności związanych z przetargiem ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-10-22 09:46:32 | Data modyfikacji: 2013-10-22 09:43:03.
Zarządzenie nr 85/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu z natury - środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-10-22 09:47:21 | Data modyfikacji: 2013-10-22 09:43:03.
Zarządzenie nr 86/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-10-22 09:47:55 | Data modyfikacji: 2013-10-22 09:43:03.
Zarządzenie nr 87/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-10-22 10:06:48 | Data modyfikacji: 2013-10-22 09:43:03.
Zarządzenie nr 88/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planu finasowego UMiG Zawichost na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-10-22 10:07:31 | Data modyfikacji: 2013-10-22 09:43:03.
Zarządzenie nr 89/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przygotowania propozycji do planu finansowego na rok 2014

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-10-22 10:08:26 | Data modyfikacji: 2013-10-22 09:43:03.
Zarządzenie nr 90/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Urzędi Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-10-22 10:09:19 | Data modyfikacji: 2013-10-22 09:43:03.
Zarządzenie nr 91/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie użyczenia lokalu użytkowego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-12-23 11:50:41 | Data modyfikacji: 2013-10-22 09:43:03.
Zarządzenie nr 92/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-12-23 11:51:53 | Data modyfikacji: 2013-10-22 09:43:03.
Zarządzenie nr 93/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu z natury - środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-12-23 11:52:51 | Data modyfikacji: 2013-10-22 09:43:03.
Zarządzenie nr 94/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu z natury - środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-12-23 11:53:29 | Data modyfikacji: 2013-10-22 09:43:03.
Zarządzenie nr 96/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finasowego UMiG Zawichost na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-12-23 11:54:31 | Data modyfikacji: 2013-10-22 09:43:03.
Zarządzenie nr 97/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-12-23 11:55:07 | Data modyfikacji: 2013-10-22 09:43:03.
Zarządzenie nr 98/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planu finasowego UMiG Zawichost na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-12-23 11:55:59 | Data modyfikacji: 2013-10-22 09:43:03.
Zarządzenie nr 100/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-12-23 11:56:50 | Data modyfikacji: 2013-10-22 09:43:03.
Zarządzenie nr 101/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finasowego UMiG Zawichost na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-12-23 12:24:35 | Data modyfikacji: 2013-10-22 09:43:03.
Zarządzenie nr 102/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 87/2011 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-12-23 12:25:50 | Data modyfikacji: 2017-04-24 13:19:48.
Zarządzenie nr 103/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 87/2011 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-12-23 12:26:37 | Data modyfikacji: 2017-04-24 13:20:40.
Zarządzenie nr 104/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-12-23 12:27:28 | Data modyfikacji: 2013-12-23 12:28:54.
Zarządzenie nr 105/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-12-23 13:10:07 | Data modyfikacji: 2013-12-23 12:28:54.
Zarządzenie nr 106/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-12-23 13:13:03 | Data modyfikacji: 2013-12-23 12:28:54.
Zarządzenie nr 107/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-12-23 13:13:47 | Data modyfikacji: 2013-12-23 12:28:54.
Zarządzenie nr 108/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-12-23 13:14:47 | Data modyfikacji: 2013-12-23 12:28:54.
Zarządzenie nr 109/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-12-23 13:15:25 | Data modyfikacji: 2013-12-23 12:28:54.
Zarządzenie nr 110/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-12-23 13:16:05 | Data modyfikacji: 2013-12-23 12:28:54.
Zarządzenie nr 111/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-12-23 14:05:43 | Data modyfikacji: 2013-12-23 12:28:54.
Zarządzenie nr 112/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany w składzie Zespołu Interpersonalnego ds.Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-12-23 14:10:47 | Data modyfikacji: 2013-12-23 12:28:54.
Zarządzenie nr 113/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wyznaczenia podmiotu, w którym wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społeczne użyteczna

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-01-02 12:47:38 | Data modyfikacji: 2013-12-23 12:28:54.
Zarządzenie nr 114/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-01-02 12:48:24 | Data modyfikacji: 2013-12-23 12:28:54.
Zarządzenie nr 115/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-01-02 12:52:54 | Data modyfikacji: 2013-12-23 12:28:54.
Zarządzenie nr 116/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-01-02 12:53:36 | Data modyfikacji: 2013-12-23 12:28:54.
Zarządzenie nr 117/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-01-02 12:54:20 | Data modyfikacji: 2013-12-23 12:28:54.
Zarządzenie nr 118/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-01-02 12:55:00 | Data modyfikacji: 2013-12-23 12:28:54.
Zarządzenie nr 119/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-01-02 12:57:15 | Data modyfikacji: 2013-12-23 12:28:54.
Zarządzenie nr 120/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-01-02 12:58:31 | Data modyfikacji: 2013-12-23 12:28:54.
Zarządzenie nr 121/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie tworzenia na terenie Gminy Zawichost Zastępczych Miejsc Szpitalnych w razie wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-01-02 13:02:39 | Data modyfikacji: 2013-12-23 12:28:54.
Zarządzenie nr 122/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-01-02 13:03:20 | Data modyfikacji: 2013-12-23 12:28:54.
Zarządzenie nr 123/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-01-02 13:04:00 | Data modyfikacji: 2013-12-23 12:28:54.
Zarządzenie nr 124/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-01-02 13:23:11 | Data modyfikacji: 2013-12-23 12:28:54.
Zarządzenie nr 125/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-02-21 11:19:03 | Data modyfikacji: 2013-12-23 12:28:54.
Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w spawie powołania komisji ds. odbioru przebudowy szkoły podstawowej w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-02-21 11:20:49 | Data modyfikacji: 2013-12-23 12:28:54.
Zarządzenie nr 127/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2014 - 2018

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-02-21 11:23:07 | Data modyfikacji: 2013-12-23 12:28:54.
Zarządzenie nr 128/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-02-21 11:57:34 | Data modyfikacji: 2014-02-21 11:58:51.
Zarządzenie nr 129/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-02-21 11:59:47 | Data modyfikacji: 2014-02-21 11:58:51.
Zarządzenie nr 130/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-02-21 12:01:16 | Data modyfikacji: 2014-02-21 11:58:51.
Zarządzenie nr 131/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-02-21 12:09:16 | Data modyfikacji: 2014-02-21 11:58:51.
Zarządzenie nr 132/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-02-21 12:09:56 | Data modyfikacji: 2014-02-21 11:58:51.
Zarządzenie nr 133/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-02-21 12:10:54 | Data modyfikacji: 2014-02-21 11:58:51.
Zarządzenie nr 134/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-02-21 12:11:41 | Data modyfikacji: 2014-02-21 11:58:51.
Zarządzenie nr 135/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-02-21 12:12:43 | Data modyfikacji: 2014-02-21 11:58:51.
Zarządzenie nr 136/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-02-21 12:13:20 | Data modyfikacji: 2014-02-21 11:58:51.
Zarządzenie nr 137/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-02-21 12:15:08 | Data modyfikacji: 2014-02-21 11:58:51.
Zarządzenie nr 138/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-02-21 12:15:51 | Data modyfikacji: 2014-02-21 11:58:51.
Zarządzenie nr 139/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-02-21 12:16:51 | Data modyfikacji: 2014-02-21 11:58:51.
Zarządzenie nr 140/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu z natury środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-02-21 12:17:56 | Data modyfikacji: 2014-02-21 11:58:51.
Zarządzenie nr 141/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru technicznego robót : odbudowa drogi gminnej nr 401047 T Czyżów - Duży Las- Kolecin

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-02-21 12:20:20 | Data modyfikacji: 2014-02-21 11:58:51.
Zarządzenie nr 142/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu z natury środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-02-21 12:20:55 | Data modyfikacji: 2014-02-21 11:58:51.
Zarządzenie nr 143/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-02-21 12:21:30 | Data modyfikacji: 2014-02-21 11:58:51.
Zarządzenie nr 144/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-02-21 12:22:02 | Data modyfikacji: 2014-02-21 11:58:51.
Zarządzenie nr 145/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-04-29 12:04:58 | Data modyfikacji: 2014-04-29 12:24:04.
Zarządzenie nr 146/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru boiska sportowego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-02-21 12:23:00 | Data modyfikacji: 2014-04-29 12:24:04.
Zarządzenie nr 147/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru instalacji wentylacyjnej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-02-21 12:23:58 | Data modyfikacji: 2014-04-29 12:24:04.
Zarządzenie nr 148/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-04-29 12:05:42 | Data modyfikacji: 2014-04-29 12:24:04.
Zarządzenie nr 149/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-04-29 12:06:54 | Data modyfikacji: 2014-04-29 12:24:04.
Zarządzenie nr 150/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-04-29 12:07:37 | Data modyfikacji: 2014-04-29 12:24:04.
Zarządzenie nr 151/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-04-29 12:08:50 | Data modyfikacji: 2014-04-29 12:24:04.
Zarządzenie nr 152/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-04-29 12:09:39 | Data modyfikacji: 2014-04-29 12:24:04.
Zarządzenie nr 153/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-04-29 12:10:26 | Data modyfikacji: 2014-04-29 12:24:04.
Zarządzenie nr 154/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-04-29 12:11:09 | Data modyfikacji: 2014-04-29 12:24:04.
Zarządzenie nr 155/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost za rok 2013

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-04-29 12:12:46 | Data modyfikacji: 2014-04-29 12:24:04.
Zarządzenie nr 156/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu z natury środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-04-29 12:13:27 | Data modyfikacji: 2014-04-29 12:24:04.
Zarządzenie nr 157/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu z natury środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-04-29 12:14:11 | Data modyfikacji: 2014-04-29 12:24:04.
Zarządzenie nr 158/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego UMiG Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-04-29 12:15:40 | Data modyfikacji: 2014-04-29 12:24:04.
Zarządzenie nr 159/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego UMiG Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-04-29 12:17:23 | Data modyfikacji: 2014-04-29 12:17:42.
Zarządzenie nr 160/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-04-29 12:18:40 | Data modyfikacji: 2014-04-29 12:17:42.
Zarządzenie nr 161/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-04-29 12:20:33 | Data modyfikacji: 2014-04-29 12:17:42.
Zarządzenie nr 162/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-04-29 12:21:35 | Data modyfikacji: 2014-04-29 12:17:42.
Zarządzenie nr 163/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-04-29 12:22:32 | Data modyfikacji: 2014-04-29 12:17:42.
Zarządzenie nr 164/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-04-29 12:23:27 | Data modyfikacji: 2014-04-29 12:17:42.
 zmieniające zarządzenie nr 1/2011 Burmistrza MiG Zawichostz dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-06-25 10:25:11 | Data modyfikacji: 2014-04-29 12:17:42.
Data wprowadzenia: 2014-06-25 10:25:11
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki