Sesja 25/02/2013

Uchwała Nr XXIV/165/2013 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-07 10:31:25 | Data modyfikacji: 2013-03-07 10:53:14.
Uchwała Nr XXIV/166/2013 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-07 10:35:07 | Data modyfikacji: 2013-03-07 10:53:22.
Uchwała Nr XXIV/167/2013 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Zawichost na lata 2012 - 2032"

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-07 10:36:36 | Data modyfikacji: 2013-03-07 10:53:30.
Uchwała Nr XXIV/168/2013 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-07 10:37:47 | Data modyfikacji: 2013-03-07 10:53:37.
Uchwała Nr XXIV/169/2013 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie wynajmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-07 10:38:43 | Data modyfikacji: 2013-03-07 10:53:43.
Uchwała Nr XXIV/170/2013 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie przystąpienia do sporządzenia " Studium uwarónkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-07 10:40:15 | Data modyfikacji: 2013-03-07 10:53:50.
Uchwała Nr XXIV/171/2013 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zawichost oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-07 10:41:23 | Data modyfikacji: 2013-03-07 10:53:55.
Uchwała Nr XXIV/172/2013 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-07 10:42:31 | Data modyfikacji: 2013-03-07 10:54:00.
Uchwała Nr XXIV/173/2013 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w 2014 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-07 10:43:52 | Data modyfikacji: 2013-03-07 10:54:06.
Uchwała Nr XXIV/174/2013 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie określennia trybu i szczegółowych krytetriów oceny wniosków o realizacje zadania publicznego Gminy Zawichost w ramach inicjatywy lokalnej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-07 10:46:09 | Data modyfikacji: 2013-03-07 10:54:11.
Uchwała Nr XXIV/175/2013 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie rozpatrzenia skargi Mieszkańców Gminy Zawichost z dnia 21 listopada 2012 r. reprezentowanych przez adwokata Andrzeja Tenderowicza na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-07 10:48:12 | Data modyfikacji: 2013-03-07 10:54:16.
Uchwała Nr XXIV/176/2013 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego Rady do wykonywania czynności z zakresu polecania wyjazdu służbowego w stosunku do Przewodniczącego Rady

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-07 10:51:04 | Data modyfikacji: 2013-03-07 10:54:22.
Uchwała Nr XXIV/176/2013 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Zawichost na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-07 10:52:00 | Data modyfikacji: 2013-03-07 10:54:28.

Zobacz:
 Sesja 25/02/2013 .  Sesja 25/03/2013 .  Sesja 12/06/2013 .  Sesja 29/07/2013 .  Sesja 25/09/2013 .  Sesja 29/11/2013 .  Sesja 27/12/2013 . 
Data wprowadzenia: 2013-03-07 10:52:00
Data modyfikacji: 2013-03-07 10:54:28
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki