Sesja 27/08/2009

Uchwała Nr XXXI/156/2009 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-02-28 12:03:54.
Uchwała Nr XXXI/157/2009 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie użyczenia lokalu użytkowego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-02-28 12:04:40.
Uchwała Nr XXXI/158/2009 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, oraz opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-02-28 12:07:30.
Uchwała Nr XXXI/159/2009 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie zabezpieczenia niezbędnyc środków na realizację projektu przebudowa drogi gminnej Podszyn - Kolecin-Linów

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-02-28 12:08:57 | Data modyfikacji: 2013-02-28 12:23:15.
Uchwała Nr XXXI/160/2009 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie zmiany Statutu ŚDS w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-02-28 12:24:43 | Data modyfikacji: 2013-02-28 12:23:15.

Zobacz:
 Sesja 23/01/2009 .  Sesja 11/03/2009 .  Sesja 27/03/2009 .  Sesja 27/04/2009 .  Sesja 14/05/2009 .  Sesja 04/06/2009 .  Sesja 27/08/2009 .  Sesja 22/09/2009 .  Sesja 29/10/2009 .  Sesja 27/11/2009 .  Sesja 28/12/2009 . 
Data wprowadzenia: 2013-02-28 12:24:43
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki