Sesja 27/12/2012

Uchwała Nr XXIII/150/2012 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2013-2028

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-01-21 12:54:46.
Uchwała Nr XXIII/151/2012 Rady Miejskiej w
Zawichoście
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2013 rok  

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-01-21 11:29:32 | Data modyfikacji: 2013-01-21 12:25:56.
Uchwała Nr XXIII/152/2012 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 w sprawie uchwalenia " Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok"

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-01-21 11:26:58 | Data modyfikacji: 2013-01-21 12:25:56.
Uchwała Nr XXIII/153/2012 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 w sprawie uchwalenia " Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013"

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-01-21 11:13:42 | Data modyfikacji: 2013-01-21 12:25:56.
Uchwała Nr XXIII/154/2012 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-01-21 11:11:49 | Data modyfikacji: 2013-01-21 12:25:56.
Uchwała Nr XXIII/155/2012 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-01-07 12:02:27 | Data modyfikacji: 2013-01-21 12:25:56.
Uchwała Nr XXIII/156/2012 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe a w części nieruchomości niezamieszkałe przez mieszkańców 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-01-07 12:03:35 | Data modyfikacji: 2013-01-21 12:25:56.
Uchwała Nr XXIII/157/2012 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-01-07 12:04:49 | Data modyfikacji: 2013-01-21 12:25:56.
Uchwała Nr XXIII/158/2012 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-01-07 12:06:09 | Data modyfikacji: 2013-01-21 12:25:56.
Uchwała Nr XXIII/159/2012 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-01-07 12:08:15 | Data modyfikacji: 2013-01-07 12:13:19.
Uchwała Nr XXIII/160/2012 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-01-07 12:08:43 | Data modyfikacji: 2013-01-07 12:13:19.
Uchwała Nr XXIII/161/2012 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-01-07 12:09:29 | Data modyfikacji: 2013-01-07 12:13:19.
Uchwała Nr XXIII/162/2012 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-01-07 12:10:45 | Data modyfikacji: 2013-01-07 12:13:19.
Uchwała Nr XXIII/163/2012 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-01-07 12:11:38 | Data modyfikacji: 2013-01-07 12:13:19.
Uchwała Nr XXIII/164/2012 Rady Miejskiej w
Zawichost
 w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-01-21 11:06:49 | Data modyfikacji: 2013-01-07 12:13:19.

Zobacz:
 Sesja 16/02/2012 .  Sesja 29/03/2012 .  Sesja 21/05/2012 .  Sesja 27/06/2012 .  Sesja 27/07/2012 .  Sesja 21/09/2012 .  Sesja 08/11/2012 .  Sesja 28/11/2012 .  Sesja 27/12/2012 . 
Data wprowadzenia: 2013-01-21 11:06:49
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki