Sesja 08/11/2012

Uchwała Nr XXI/141/2012 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-12-04 07:07:44.
Uchwała Nr XXI/142/2012 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-12-04 07:06:41.
Uchwała Nr XXI/143/2012 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-11-28 12:59:27 | Data modyfikacji: 2012-11-28 13:00:27.
Uchwała Nr XXI/144/2012 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 w sprawie podziału Gminy Zawichost na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-11-28 13:02:00 | Data modyfikacji: 2012-11-28 13:00:27.
Uchwała Nr XXI/145/2012 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-11-28 13:19:29 | Data modyfikacji: 2012-11-28 13:00:27.
Uchwała Nr XXI/146/2012 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2012 rok 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-11-28 13:02:46 | Data modyfikacji: 2012-11-28 13:00:27.

Zobacz:
 Sesja 16/02/2012 .  Sesja 29/03/2012 .  Sesja 21/05/2012 .  Sesja 27/06/2012 .  Sesja 27/07/2012 .  Sesja 21/09/2012 .  Sesja 08/11/2012 .  Sesja 28/11/2012 .  Sesja 27/12/2012 . 
Data wprowadzenia: 2012-11-28 13:02:46
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki