Sesja 21/09/2012

Uchwała Nr XX/131/2012 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-10-23 10:56:27.
Uchwała Nr XX/132/2012 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-10-23 11:11:19 | Data modyfikacji: 2012-10-23 12:56:38.
Uchwała Nr XX/133/2012 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 zmieniająca uchwałę Nr XLVI/218/2010 z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-10-23 11:27:49 | Data modyfikacji: 2012-10-23 12:56:38.
Uchwała Nr XX/135/2012 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-10-23 09:30:34 | Data modyfikacji: 2012-10-23 12:56:46.
Uchwała Nr XX/134/2012 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2012-2021

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-10-25 12:50:48 | Data modyfikacji: 2013-01-22 09:43:18.
Uchwała Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „ Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Zawichost" złożonego w ramach naboru ogłoszonego przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 „ Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-10-23 11:59:33 | Data modyfikacji: 2013-01-22 09:43:18.
Uchwała Nr XX/137/2012 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 w sprawie podziału Gminy Zawichost na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-10-23 12:58:28 | Data modyfikacji: 2013-01-22 09:43:18.
Uchwała Nr XX/138/2012 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 w sprawie zaliczenia odcinka drogi do kategorii dróg gminych oraz ustalenia jego przebiegu

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-10-23 13:30:07 | Data modyfikacji: 2013-01-22 09:43:18.
Uchwała Nr XX/139/2012 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Zawichost na lata 2012-2020

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-10-25 10:07:24 | Data modyfikacji: 2013-01-22 09:43:26.
Uchwała Nr XX/140/2012 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 w sprawie wydzierżawienie nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-10-25 10:09:34 | Data modyfikacji: 2012-11-28 13:27:43.

Zobacz:
 Sesja 16/02/2012 .  Sesja 29/03/2012 .  Sesja 21/05/2012 .  Sesja 27/06/2012 .  Sesja 27/07/2012 .  Sesja 21/09/2012 .  Sesja 08/11/2012 .  Sesja 28/11/2012 .  Sesja 27/12/2012 . 
Data wprowadzenia: 2012-10-25 10:09:34
Data modyfikacji: 2012-11-28 13:27:43
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki