Zapytania ofertowe

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

I. Na podstawie punktu 13.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zawiadamiam, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie publicznego ogłoszenia o zamówienia na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Zawichost, z podziałem na następujące części:


Część I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Zawichost


Część II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Zawichost


Część III: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Zawichost

 Zawiadomienie do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-27 19:53:54.
Data wprowadzenia: 2018-12-27 19:53:54
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki
« powrót