Sesja 27/06/2012

Uchwała Nr XVIII/120/2012 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 Uchwała Nr XVIII/120/2012 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykoniania budżetu za 2011 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-07-09 13:22:57.
Uchwała Nr XVIII/121/2012 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 Uchwała Nr XVIII/121/2012 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost z wykoniania budzetu na 2011 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-07-09 13:25:21.
Uchwała Nr XVIII/122/2012 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 Uchwała Nr XVIII/122/2012 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania fifnsowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-07-09 13:27:07.
Uchwała Nr XVIII/123/2012 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 Uchwała Nr XVIII/123/2012 Rady Miejskiej w Zawichościez dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-07-09 13:28:56.
Uchwała Nr XVIII/124/2012 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 Uchwała Nr XVIII/124/2012 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2012-2021

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-07-09 13:30:47.
Uchwała Nr XVIII/125/2012 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 Uchwała Nr XVIII/125/2012 Rady Miejskiej w Zawichościez dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2012 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-07-09 13:34:27.
Uchwała Nr XVIII/126/2012 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 Uchwała Nr XVIII/126/2012 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-07-09 13:36:39.
Uchwała Nr XVIII/127/2012 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 Uchwała Nr XVIII/127/2012 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/132/2005 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-07-09 13:40:09.
Uchwała Nr XVIII/128/2012 Rady Miejskiej w
Zawichoście
  Uchwała Nr XVIII/128/2012 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia miejsięcznego Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-07-09 13:52:04.
Uchwała Nr XVIII/129/2012 Rady Miejskiej w
Zawichoście
  Uchwała Nr XVIII/129/2012 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-07-09 13:53:14.

Zobacz:
 Sesja 16/02/2012 .  Sesja 29/03/2012 .  Sesja 21/05/2012 .  Sesja 27/06/2012 .  Sesja 27/07/2012 .  Sesja 21/09/2012 .  Sesja 08/11/2012 .  Sesja 28/11/2012 .  Sesja 27/12/2012 . 
Data wprowadzenia: 2012-07-09 13:53:14
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki