Oświadczenia majątkowe za 2011r

Oświadczenie majątkowe
 Józef Paćkowski - Dyrektor Zespołu Ekonomicznego Oświaty w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-06-15 09:36:07.
Oświadczenie majątkowe
 Ewa Kwiatkowska - Kierownik Ośrodka Opieki Społecznej w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-06-15 09:36:36.
Oświadczenie majątkowe
 Zbigniew Jabłoński - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-06-15 09:37:35.
Oświadczenie majątkowe
 Arkadiusz Tutak - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-06-15 09:38:05.
Oświadczenie majątkowe
 Halina Jakóbczak - Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-06-15 09:38:38.
Oświadczenie majątkowe
 Anna Małgorzata Żak - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-06-15 09:42:05.
Oświadczenie majątkowe
 Anna Ewa Strugalska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-06-15 09:43:20.
Oświadczenie majątkowe
 Marzena Drobiazg - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Czyżowie Szlacheckim

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-06-15 09:45:20.
Oświadczenie majątkowe na dzień rozwiązania
stosunku pracy
 Jolanta Danuta Kozioł - Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-06-15 09:46:55.
Oświadczenie majątkowe
  Ewa Bogumiła Banajska - Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Linowie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-06-15 09:47:28.
Oświadczenie majątkowe w związku z
zaprzestaniem pełnienia funkcji dyrektora
 Halina Maria Kawecka - Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Czyżowie Szlacheckim

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-06-15 09:48:47.
Oświadczenie majątkowe
 Mirosław Czuliński - Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-06-15 09:49:36.
Oświadczenie majątkowe w związku z rozwiązanie
stosunku pracy
 Mirosław Czuliński - Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-06-15 09:50:26.
Oświadczenie majątkowe
 Anna Duda - Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-06-15 09:51:02.
Oświadczenie majątkowe
 Bożena Czesława Kaptur - Pełniąca obowiązki Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-06-15 09:53:10 | Data modyfikacji: 2012-06-15 09:56:27.
Oświadczenie majątkowe na dzień rozpoczęcia
pełnienia funkcji Dyrektora Przedszkola
Samorządowego w Zawichoście
  Bożena Czesława Kaptur - Pełniąca obowiązki Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-06-15 09:56:12 | Data modyfikacji: 2012-06-15 09:56:27.
Oświadczenie majątkowe na dzień rozpoczęcia
pełnienia funkcji Dyrektora Miejsko - Gminnego
Ośrodka Kultury w Zawichoście
 Patrycja Sus-Lutyńska - Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-06-15 09:59:15 | Data modyfikacji: 2012-06-15 09:56:27.
Oświadczenie majątkowe
 Patrycja Sus-Lutyńska - Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-06-15 10:01:40 | Data modyfikacji: 2012-06-15 09:56:27.

Zobacz:
 Oświadczenia majątkowe za 2020 rok .  Oświadczenia majątkowe za 2019 rok .  Oświadczenia majątkowe za 2018 rok .  Oświadczenia majątkowe za 2017r. .  Oświadczenia majątkowe za 2016r. .  Oświadczenia majątkowe za 2015r. .  Oświadczenia majątkowe za 2014r. .  Oświadczenia majątkowe za 2013r. .  Oświadczenia majątkowe za 2012r. .  Oświadczenia majątkowe za 2011r .  Oświadczenia majątkowe za 2010r.-  .  Oświadczenia majątkowe za 2009r. .  Oświadczenia majątkowe za 2008r. . 
Data wprowadzenia: 2012-06-15 10:01:40
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki