Sesja 21/05/2012

Uchwała Nr XVII/111/2012 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 Uchwała Nr XVII/111/2012 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2012-2021

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-25 13:43:27.
Uchwała Nr XVII/112/2012 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 Uchwała Nr XVII/112/2012 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-30 10:05:50.
Uchwała Nr XVII/113/2012 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 Uchwała Nr XVII/113/2012 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-25 14:03:14.
Uchwała Nr XVII/114/2012 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 Uchwała Nr XVII/114/2012 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/136/2009 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli ztrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-30 10:09:58 | Data modyfikacji: 2012-05-30 10:10:21.
Uchwała Nr XVII/115/2012 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 Uchwała Nr XVII/115/2012 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryf cen i stawek za dostarczaną wodę z urządzeń ziorowego zopatrzenia w wodę stanowiących własność Gminy Zawichost.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-25 09:07:37 | Data modyfikacji: 2012-05-30 10:10:21.
Uchwała Nr XVII/116/2012 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 Uchwała Nr XVII/116/2012 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf cen i stawek opłat za odprowadzenie ścieków do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-30 10:30:13 | Data modyfikacji: 2012-05-30 10:10:21.
Uchwała Nr XVII/117/2012 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 Uchwała Nr XVII/117/2012 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-30 10:41:53 | Data modyfikacji: 2012-05-30 10:10:21.
Uchwała Nr XVII/118/2012 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 Uchwała Nr XVII/118/2012 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-30 10:51:29 | Data modyfikacji: 2012-05-30 10:10:21.
Uchwała Nr XVII/119/2012 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 Uchwała Nr XVII/119/2012 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-30 10:59:01 | Data modyfikacji: 2012-05-30 10:10:21.

Zobacz:
 Sesja 16/02/2012 .  Sesja 29/03/2012 .  Sesja 21/05/2012 .  Sesja 27/06/2012 .  Sesja 27/07/2012 .  Sesja 21/09/2012 .  Sesja 08/11/2012 .  Sesja 28/11/2012 .  Sesja 27/12/2012 . 
Data wprowadzenia: 2012-05-30 10:59:01
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki