Za 2012

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost z
wykonania budżetu Gminy za 2012 rok
 Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Zawichost za 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-05-09 11:03:37.
Kwartalne sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce /
deficycie
 za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-04-11 07:26:57 | Data modyfikacji: 2013-04-22 13:51:25.
Kwartalne sprawozdanie Rb-N o stanie należności
oraz wybranych aktywów finansowych
 wg stanu na koniec IV kwartału 2012

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-04-11 07:23:45 | Data modyfikacji: 2013-04-22 13:52:46.
Roczne sprawozdanie Rb-27S z wykonania Planu
Wydatków Budżetowych
  za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-04-11 07:22:19 | Data modyfikacji: 2013-04-22 13:53:04.
Roczne sprawozdanie Rb-28S z wykonania Planu
Wydatków Budżetowych
 za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-04-11 07:21:22 | Data modyfikacji: 2013-04-22 13:53:34.
Sprawozdanie Rb-Z
 według stanu na koniec IV kwartału 2012

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-04-11 07:19:05 | Data modyfikacji: 2013-04-22 13:53:49.
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost za
III kwartał 2012 rok oraz sprawozdanie Rb-27S za
okres od początku roku do dnia 30 września 2012
roku
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost za III kwartał 2012 rok    

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-11-02 09:58:53 | Data modyfikacji: 2012-11-02 13:19:43.
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost za
II kwartał 2012 rok
 Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost za II kwartał 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-07-31 21:13:33 | Data modyfikacji: 2012-11-02 13:19:43.
Sprawozdanie Rb-27S II kwartał 2012
 Sprawozdanie z wykonania Planu Dochodów Budżetowych JST za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-07-20 13:38:24 | Data modyfikacji: 2012-11-02 13:19:43.
Sprawozdanie Rb-NDS II kwartał 2012
 Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres do początku roku do 30 czerwca 2012 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-07-20 13:01:55 | Data modyfikacji: 2012-11-02 13:19:43.
Sprawozdanie Rb-Z II kwartał 2012
 Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na koniec II kwartału 2012 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-07-20 13:00:55 | Data modyfikacji: 2012-11-02 13:19:43.
Sprawozdanie Rb-N II kwartał 2012
 Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-07-20 12:59:43 | Data modyfikacji: 2012-11-02 13:19:43.
Sprawozdanie Rb-28S II kwartał 2012
 Miesięczne sprawozdanie z wykonania Planu Wydatków Budżetowych JST za okres od początku roku do dnia 30 czerca 2012 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-07-20 12:57:26 | Data modyfikacji: 2012-07-20 12:58:17.
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost za
2012 rok
 Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost informuje o wykonianiu budżetu Gminy Zawichost za 2011 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-06-01 09:01:20 | Data modyfikacji: 2012-07-20 12:58:17.
Sprawozdanie Rb-Z
 Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na koniec I kwartału 2012 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-17 14:13:11 | Data modyfikacji: 2012-07-20 12:58:17.
Sprawozdanie Rb-N
 Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-17 14:12:19 | Data modyfikacji: 2012-07-20 12:58:17.
Sprawozdanie Rb-NDS
  Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres do początku roku do 31 marca 2012 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-17 14:10:16 | Data modyfikacji: 2012-07-20 12:58:17.
Sprawozdanie Rb-28S
 miesięczne sprawozdanie z wykonania Planu Wydatków Budżetowych JST za okres od początku roku do dnia 31 marca 2012 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-17 14:07:02 | Data modyfikacji: 2012-05-17 14:09:06.
Sprawozdanie Rb-27S
  Sprawozdanie z wykonania Planu Dochodów Budżetowych JST za okres od początku roku do dnia 31 marca 2012 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-17 14:05:10 | Data modyfikacji: 2012-05-17 14:09:06.

Zobacz:
 Za 2022 rok .  Za 2021 rok .  Za 2020 rok .  Za 2019 rok .  Za 2018 .  Za 2017 .  Za 2016 .  Za 2015 .  Za 2014 .  Za 2013 .  Za 2012 .  Za 2011 .  Za 2010 .  Za 2009 .  Za 2008 . 
Data wprowadzenia: 2012-05-17 14:05:10
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki