Za 2010

Sprawozdanie Rb-Z
 Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na koniec IV kwartału 2010 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-07-20 13:18:30.
Sprawozdanie Rb-NDS
  Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres do początku roku do 31 grudnia 2010 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-07-20 13:16:24.
Sprawozdanie Rb-N
 Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-07-20 13:15:26.
Sprawozdanie Rb-28S
 Roczne sprawozdanie z wykonania Planu Wydatków Budżetowych JST za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-07-20 13:06:51.
Sprawozdanie Rb-27S
 Sprawozdanie z wykonania Planu Dochodów Budżetowych JST za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-07-20 13:04:08 | Data modyfikacji: 2012-07-20 13:04:56.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2010
 Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2010

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-06-21 09:06:33 | Data modyfikacji: 2012-04-13 09:52:41.

Zobacz:
 Za 2022 rok .  Za 2021 rok .  Za 2020 rok .  Za 2019 rok .  Za 2018 .  Za 2017 .  Za 2016 .  Za 2015 .  Za 2014 .  Za 2013 .  Za 2012 .  Za 2011 .  Za 2010 .  Za 2009 .  Za 2008 . 
Data wprowadzenia: 2011-06-21 09:06:33
Data modyfikacji: 2012-04-13 09:52:41
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki