Wzory dokumentów do pobrania

Wzory dokumentów do pobrania

Wzory deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych
przez właściciela nieruchomości
 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A NA TERENIE KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-08-19 07:01:01 | Data modyfikacji: 2016-08-19 07:04:28.
 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A NA TERENIE KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-08-19 07:07:02 | Data modyfikacji: 2016-08-19 07:04:28.
 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY ORAZ DLA CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A NA TERENIE KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-08-19 07:09:05 | Data modyfikacji: 2016-08-19 07:04:28.
Wzór wniosku o dofinansowanie dla osób
fizycznych poniesionych kosztów usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy
Zawichost
 Wzór wniosku do pobrania >>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-03-26 12:55:30 | Data modyfikacji: 2016-08-19 07:04:01.
Oświadczenie majątkowe Burmistrza, wójta,
sekretarza gminy...- wzór
 Oświadczenie majątkowe burmistrza, wójta, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-04-11 11:04:23 | Data modyfikacji: 2017-07-07 13:09:45.
Oświadczenie majątkowe radnego gminy - wzór
 Oświadczenie majątkowe radnego - wzór

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-04-11 10:59:33 | Data modyfikacji: 2017-07-07 13:08:21.
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
 Pobierz wniosek>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-12-15 09:28:48 | Data modyfikacji: 2017-07-13 12:21:08.
Wniosek o wydanie wypisu , wyrysu lub
zaświadczenia ze Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i
Miasta Zawichost
 Pobierz wniosek>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-12-15 13:03:34 | Data modyfikacji: 2017-07-13 12:20:19.
Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z Miejscowego
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
Gminy Zawichost
 Pobierz wniosek>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-12-15 13:05:06 | Data modyfikacji: 2017-07-13 12:19:38.
Data wprowadzenia: 2016-12-15 13:05:06
Data modyfikacji: 2017-07-13 12:19:38
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto i Gmina Zawichost
ul. ul. Żeromskiego 50
27-630 Zawichost
Burmistrz Gminy:
Andrzej Wzorek
Kontakt:
Tel: (+48 15) 836-41-15
Fax: +48 15) 836 40 51
e-mail: urzad@zawichost.pl