Wzory dokumentów do pobrania

Szacowanie strat - wzory dokumentów 2023

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD POWSTAŁYCH W WYNIKU NIEKORZYSTNEGO ZJAWISKA ATMOSFERYCZNEGO W GOSPODARSTWIE DO POBRANIA>>>

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU>>>

OŚWIADCZENIE>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-04-26 13:25:42 | Data modyfikacji: 2023-06-19 11:17:13.
Wzór wniosku o zwrot akcyzy w paliwie rolniczym

Wzór wniosku

Wykaz faktur

Formularz pomocy innej niż de minimis

Oświadczenie PKD

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-02-14 11:22:38 | Data modyfikacji: 2023-06-19 11:17:13.
Wzór wniosku o dofinansowanie dla osób
fizycznych poniesionych kosztów usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy
Zawichost

wniosek do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-03-26 12:55:30 | Data modyfikacji: 2022-12-15 14:18:12.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew(a)
 Wniosek do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-04-13 14:16:32 | Data modyfikacji: 2022-12-15 14:18:12.
Wniosek o wydanie zezwolenia na posiadanie psa
rasy uznanej za agresywną

Wniosek do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-04-13 14:15:47 | Data modyfikacji: 2022-12-15 14:18:12.
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego albo warunków zabudowy
 Wniosek do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-03-30 13:52:03 | Data modyfikacji: 2022-12-15 14:18:12.
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Klauzula informacyjna (RODO) - nadanie numeru porządokowego.pdf

 Wniosek do pobrania>>>

Opublikowane przez: Artur Pietraszewski | Data wprowadzenia: 2022-03-30 13:52:37 | Data modyfikacji: 2023-08-21 11:19:43.
Wniosek o przeznaczeniu nieruchomości w
Studium/Miejscowym Planie/Lokalnym Programie
Rewitalizacji.
 Wniosek do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-03-30 13:49:01 | Data modyfikacji: 2022-03-30 13:53:27.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

Wniosek do pobrania

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-03-28 09:44:08 | Data modyfikacji: 2022-03-30 13:53:27.
Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu
podziału nieruchomości

Wniosek do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-03-28 09:42:53 | Data modyfikacji: 2022-03-30 13:53:27.
Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej
podział nieruchomości
 Wniosek do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-04-26 13:41:16 | Data modyfikacji: 2022-03-30 13:53:27.
WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY NA LOKALIZACJĘ
URZĄDZENIA W DRODZE
 Wniosek do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-03-09 10:26:58 | Data modyfikacji: 2022-03-30 13:53:27.
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA
DROGOWEGO W CELU PROWADZENIA ROBÓT, ORAZ
UMIESZCZENIA URZĄDZEŃ NIEZWIĄZANYCH Z
POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI
RUCHU DROGOWEGO W PASIE DROGOWYM DROGI GMINNEJ:

Wniosek do pobrania

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-07-16 13:05:36 | Data modyfikacji: 2022-03-30 13:53:27.
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży
– w miejscu sprzedaży

Wzór wniosku do pobrania>>>

Oświadczenie

Wnioesk w wersji edytowalnej WORD

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-02-11 13:19:19 | Data modyfikacji: 2021-02-11 13:21:24.
Oświadczenie majątkowe Burmistrza, wójta,
sekretarza gminy...- wzór rtf
 Oświadczenie majątkowe burmistrza, wójta, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-04-11 11:04:23 | Data modyfikacji: 2018-04-04 12:20:33.
Oświadczenie majątkowe Burmistrza, wójta,
sekretarza gminy...- wzór pdf
 Oświadczenie majątkowe burmistrza, wójta, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-09-01 12:52:01 | Data modyfikacji: 2018-04-04 11:24:24.
Oświadczenie majątkowe radnego gminy - wzór pdf
  Oświadczenie majątkowe radnego - wzór

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-09-01 12:53:17 | Data modyfikacji: 2018-04-04 11:26:28.
Oświadczenie majątkowe radnego gminy - wzór rtf
 Oświadczenie majątkowe radnego - wzór

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-04-11 10:59:33 | Data modyfikacji: 2018-04-04 11:26:41.
WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego zawartego w
cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej na 2019
 Wniosek o zwrot podatku akcyzowego do pobrania

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-13 09:44:41 | Data modyfikacji: 2019-02-26 11:30:41.
Wzory deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych
przez właściciela nieruchomości
 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A NA TERENIE KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-08-19 07:01:01 | Data modyfikacji: 2016-08-19 07:04:28.
 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A NA TERENIE KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-08-19 07:07:02 | Data modyfikacji: 2016-08-19 07:04:28.
 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY ORAZ DLA CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A NA TERENIE KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-08-19 07:09:05 | Data modyfikacji: 2016-08-19 07:04:28.
Data wprowadzenia: 2016-08-19 07:09:05
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki