Wzory dokumentów do pobrania

Oświadczenie majątkowe Burmistrza, wójta,
sekretarza gminy...- wzór rtf
 Oświadczenie majątkowe burmistrza, wójta, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-04-11 11:04:23 | Data modyfikacji: 2018-04-04 12:20:33.
Oświadczenie majątkowe Burmistrza, wójta,
sekretarza gminy...- wzór pdf
 Oświadczenie majątkowe burmistrza, wójta, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-09-01 12:52:01 | Data modyfikacji: 2018-04-04 11:24:24.
Oświadczenie majątkowe radnego gminy - wzór pdf
  Oświadczenie majątkowe radnego - wzór

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-09-01 12:53:17 | Data modyfikacji: 2018-04-04 11:26:28.
Oświadczenie majątkowe radnego gminy - wzór rtf
 Oświadczenie majątkowe radnego - wzór

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-04-11 10:59:33 | Data modyfikacji: 2018-04-04 11:26:41.
WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego zawartego w
cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej na 2019
 Wniosek o zwrot podatku akcyzowego do pobrania

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-13 09:44:41 | Data modyfikacji: 2019-02-26 11:30:41.
Wzory deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych
przez właściciela nieruchomości
 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A NA TERENIE KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-08-19 07:01:01 | Data modyfikacji: 2016-08-19 07:04:28.
 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A NA TERENIE KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-08-19 07:07:02 | Data modyfikacji: 2016-08-19 07:04:28.
 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY ORAZ DLA CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A NA TERENIE KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-08-19 07:09:05 | Data modyfikacji: 2016-08-19 07:04:28.
Wzór wniosku o dofinansowanie dla osób
fizycznych poniesionych kosztów usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy
Zawichost
 Wzór wniosku do pobrania >>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-03-26 12:55:30 | Data modyfikacji: 2017-09-01 12:50:08.
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
 Pobierz wniosek>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-12-15 09:28:48 | Data modyfikacji: 2019-07-23 14:25:05.
Wniosek o wydanie zaświadczenia ze studium lub
planu, objęciu działki Lokalnym Programem
Rewitalizacji
 Pobierz wniosek>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-12-15 13:05:06 | Data modyfikacji: 2019-07-24 08:44:22.
Data wprowadzenia: 2016-12-15 13:05:06
Data modyfikacji: 2019-07-24 08:44:22
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki