Sesja 29/03/2012

Uchwała Nr XVI/99/2012 Rady Miejskiej
Zawichoście
 Uchwała Nr XVI/99/2012 Rady Miejskiej Zawichoście z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-04-06 11:06:45.
Uchwała Nr XVI/100/2012 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 Uchwała Nr XVI/100/2012 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-04-06 11:09:26.
Uchwała Nr XVI/101/2012 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 Uchwała Nr XVI/101/2012 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-04-06 11:11:01.
Uchwała Nr XVI/102/2012 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 Uchwała Nr XVI/102/2012 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania Statutu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-04-06 11:13:22.
Uchwała Nr XVI/103/2012 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 Uchwała Nr XVI/103/2012 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawichost w 2012 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-04-06 11:15:29.
Uchwała Nr XVI/104/2012 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 Uchwała Nr XVI/104/2012 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-04-06 11:18:35.
Uchwała Nr XVI/105/2012 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 Uchwała Nr XVI/105/2012 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-04-06 11:20:22.
Uchwała Nr XVI/106/2012 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 Uchwała Nr XVI/106/2012 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-04-06 11:21:10.
Uchwała Nr XVI/107/2012 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 Uchwała Nr XVI/107/2012 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-04-06 11:23:36.
Uchwała Nr XVI/108/2012 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 Uchwała Nr XVI/108/2012 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-04-06 11:24:19.
Uchwała Nr XVI/109/2012 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 Uchwała Nr XVI/108/2012 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie sprzedaży nieruchości gruntowej niezabudowanej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-04-06 11:32:49.
Uchwała Nr XVI/110/2012 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 Uchwała Nr XVI/110/2012 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia stanowiska wobec instniejącej sytuacji w oświacie w Gminie Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-04-06 11:35:32.

Zobacz:
 Sesja 16/02/2012 .  Sesja 29/03/2012 .  Sesja 21/05/2012 .  Sesja 27/06/2012 .  Sesja 27/07/2012 .  Sesja 21/09/2012 .  Sesja 08/11/2012 .  Sesja 28/11/2012 .  Sesja 27/12/2012 . 
Data wprowadzenia: 2012-04-06 11:35:32
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki