Za 2012 rok

Zarządzenie nr 1/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie uzupełnienia składu Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-02-07 10:47:04 | Data modyfikacji: 2012-05-10 11:21:49.
Zarządzenie nr 2/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji ds. weryfikacji lokalizacji przystanków autobusowych do obsługi dowozu szkolnego w gminie Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-02-07 10:47:33 | Data modyfikacji: 2012-05-10 11:20:54.
Zarządzenie nr 3/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru prac budowlanych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-02-07 10:48:02 | Data modyfikacji: 2012-05-10 11:19:55.
Zarządzenie nr 4/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu z natury

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-02-07 10:48:35 | Data modyfikacji: 2012-05-10 11:19:24.
Zarządzenie nr 5/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlaconych gminie odrębnymi ustawami na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-02-07 10:49:17 | Data modyfikacji: 2012-05-10 11:18:42.
Zarządzenie nr 6/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 87/2011 z dnia 12.09.2011 roku, w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-02-07 10:49:50 | Data modyfikacji: 2012-05-10 11:17:23.
Zarządzenie nr 7/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji w 2012 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-02-07 10:52:01 | Data modyfikacji: 2012-05-10 11:16:15.
Zarządzenie nr 8/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-02-07 10:52:46 | Data modyfikacji: 2012-05-10 11:15:04.
Zarządzenie nr 9/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-02-07 14:06:34 | Data modyfikacji: 2012-05-10 11:14:22.
Zarządzenie nr 10/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-02-07 14:12:35 | Data modyfikacji: 2012-05-10 11:13:59.
Zarządzenie nr 11/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-10 11:49:40 | Data modyfikacji: 2012-05-10 13:15:53.
Zarządzenie nr 12/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-10 11:50:58 | Data modyfikacji: 2012-05-10 13:16:01.
Zarządzenie nr 13/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-10 13:17:22 | Data modyfikacji: 2012-05-10 13:16:01.
Zarządzenie nr 14/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-10 13:32:15 | Data modyfikacji: 2012-05-10 13:16:01.
Zarządzenie nr 15/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wyznaczenia członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia czynności związanych z II przetargiem ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-10 13:38:17 | Data modyfikacji: 2012-05-10 13:16:01.
Zarządzenie nr 16/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-10 14:24:18 | Data modyfikacji: 2012-05-10 13:16:01.
Zarządzenie nr 17/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-10 14:28:53 | Data modyfikacji: 2012-05-10 13:16:01.
Zarządzenie nr 18/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-10 14:32:21 | Data modyfikacji: 2012-05-10 13:16:01.
Zarządzenie nr 19/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-11 09:14:26 | Data modyfikacji: 2012-05-16 14:04:53.
Zarządzenie nr 20/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 87/2011 z dnia 12.09.2011 roku, w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-11 09:15:46 | Data modyfikacji: 2012-05-16 14:04:53.
Zarządzenie nr 21/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu dokumentacji z wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-11 09:17:24 | Data modyfikacji: 2012-05-16 14:04:53.
Zarządzenie nr 22/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-11 09:18:04 | Data modyfikacji: 2012-05-16 14:04:53.
Zarządzenie nr 23/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zawichost, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Zawichost.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-16 14:01:18 | Data modyfikacji: 2017-08-28 11:44:48.
Zarządzenie nr 24/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie ustalenia zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Zawichost dla samorządowych instytucji kultury

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-16 14:04:09 | Data modyfikacji: 2017-08-28 11:44:48.
Zarządzenie nr 25/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-16 14:06:04 | Data modyfikacji: 2017-08-28 11:44:48.
Zarządzenie nr 26/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-16 14:08:09 | Data modyfikacji: 2017-08-28 11:44:48.
Zarządzenie nr 27/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-16 14:11:35 | Data modyfikacji: 2017-08-28 11:44:48.
Zarządzenie nr 28/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-16 14:16:15 | Data modyfikacji: 2017-08-28 11:44:48.
Zarządzenie nr 29/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie określenia zasad rozliczania wykorzystania dotacji przedmiotowej przyznawanej Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-16 14:29:35 | Data modyfikacji: 2017-08-28 11:44:48.
Zarządzenie nr 30/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-17 10:31:01 | Data modyfikacji: 2017-08-28 11:44:48.
Zarządzenie nr 31/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zaweichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-17 10:32:39 | Data modyfikacji: 2017-08-28 11:44:48.
Zarządzenie nr 32/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu z natury.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-17 10:33:25 | Data modyfikacji: 2017-08-28 11:44:48.
Zarządzenie nr 33/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu z natury.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-17 10:34:24 | Data modyfikacji: 2017-08-28 11:44:48.
Zarządzenie nr 34/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-17 10:35:41 | Data modyfikacji: 2017-08-28 11:44:48.
Zarządzenie nr 35/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-17 10:36:20 | Data modyfikacji: 2017-08-28 11:44:48.
Zarządzenie nr 36/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli ujęć wody pitnej na terenie Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-17 10:37:29 | Data modyfikacji: 2017-08-28 11:44:48.
Zarządzenie nr 37/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 87/2011 z dnia 12.09.2011 roku , w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-17 10:38:40 | Data modyfikacji: 2017-08-28 11:44:48.
Zarządzenie nr 38/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wyznaczenia członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia czynności związanych z I przetargiem ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-17 10:40:19 | Data modyfikacji: 2017-08-28 11:44:48.
Zarządzenie nr 39/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 88/2011 z dnia 12.09.2011r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych wchodzących w skład gminneo zasobu nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-21 14:18:51 | Data modyfikacji: 2012-05-21 14:20:14.
Zarządzenie nr 40/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-21 14:24:19 | Data modyfikacji: 2012-05-21 14:20:14.
Zarządzenie nr 41/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-21 14:25:21 | Data modyfikacji: 2012-05-21 14:20:14.
Zarządzenie nr 42/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-21 14:26:59 | Data modyfikacji: 2012-05-21 14:20:14.
Zarządzenie nr 43/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-21 14:28:19 | Data modyfikacji: 2012-05-21 14:20:14.
Zarządzenie nr 44/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie odwołania Pełnomocnika do spraw uzależnień.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-25 09:10:36 | Data modyfikacji: 2012-05-21 14:20:14.
Zarządzenie nr 45/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-25 09:12:14 | Data modyfikacji: 2012-05-21 14:20:14.
Zarządzenie nr 46/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
 w sprawie Instrukcji Kasowej ustalającej zasady gospodarki kasowej w UMiG Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-25 13:41:18 | Data modyfikacji: 2012-05-21 14:20:14.
Zarządzenie nr 47/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu z natury

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-25 09:13:27 | Data modyfikacji: 2012-05-21 14:20:14.
Zarządzenie nr 48/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu z natury

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-25 09:14:11 | Data modyfikacji: 2012-05-21 14:20:14.
Zarządzenie nr 49/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Zawichost za 2011 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-25 09:24:56 | Data modyfikacji: 2013-04-11 08:40:52.
Zarządzenie nr 50/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-25 09:41:27 | Data modyfikacji: 2013-04-11 08:40:52.
Zarządzenie nr 51/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-25 09:53:41 | Data modyfikacji: 2013-04-11 08:40:52.
Zarządzenie nr 52/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-25 11:00:07 | Data modyfikacji: 2013-04-11 08:40:52.
Zarządzenie nr 53/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie Instrukcji Kasowej ustalającej zasady gospodarki kasowej w UMiG Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-25 11:03:57 | Data modyfikacji: 2013-04-11 08:40:52.
Zarządzenie nr 54/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie nieodpłatnego przekazania kostki brukowej oraz przepustu drogowego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-25 11:08:08 | Data modyfikacji: 2013-04-11 08:40:52.
Zarządzenie nr 55/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przydziału akularów ochronnych i korygujących wzrok dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-25 11:12:10 | Data modyfikacji: 2013-04-11 08:40:52.
Zarządzenie nr 56/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw uzależnień

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-25 11:55:06 | Data modyfikacji: 2013-04-11 08:40:52.
Zarządzenie nr 57/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-25 11:56:53 | Data modyfikacji: 2013-04-11 08:40:52.
Zarządzenie nr 58/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-30 13:24:10 | Data modyfikacji: 2013-04-11 08:40:52.
Zarządzenie nr 59/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zdeponowania i przechowywania papierów wartościowych w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-30 13:25:51 | Data modyfikacji: 2013-04-11 08:40:52.
Zarządzenie nr 60/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie odwołania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ziemi Zawichojskiej w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-25 12:01:42 | Data modyfikacji: 2013-04-11 08:40:52.
Zarządzenie nr 61/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
w Zawichoście
 w sprawie Instrukcji Kasowej ustalającej zasady gospodarki kasowej w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost, wprowadzonej zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost Nr 1/2011 z dnia 3 stycznia 2011r.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-30 13:58:04 | Data modyfikacji: 2013-04-11 08:40:52.
Zarządzenie nr 62/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu z natury - środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-07-19 10:03:46 | Data modyfikacji: 2013-04-11 08:40:52.
Zarządzenie nr 63/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wynajmulikalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności kulturalno-rozrywkowej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-07-19 10:19:04 | Data modyfikacji: 2012-07-19 11:02:44.
Zarządzenie nr 64/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie ustalenia Regulaminu Świetlic Wiejskich utworzonych przez Gminę Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-07-19 11:01:59 | Data modyfikacji: 2012-07-19 11:02:44.
Zarządzenie nr 65/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wyznaczenia członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia czynności związanych z I przetargiem ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-07-19 11:05:50 | Data modyfikacji: 2012-07-19 11:02:44.
Zarządzenie nr 66/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-07-19 11:21:05 | Data modyfikacji: 2012-07-20 11:07:51.
Zarządzenie nr 67/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-07-20 11:09:26 | Data modyfikacji: 2012-07-20 11:07:51.
Zarządzenie nr 68/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-07-20 11:10:46 | Data modyfikacji: 2012-07-20 11:07:51.
Zarządzenie nr 69/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-07-20 11:34:44 | Data modyfikacji: 2012-07-20 11:07:51.
Zarządzenie nr 70/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-07-20 13:43:55 | Data modyfikacji: 2012-07-20 13:44:54.
Zarządzenie nr 71/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szaczowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-07-20 14:10:47 | Data modyfikacji: 2012-07-20 13:44:54.
Zarządzenie nr 72/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wyznacznia członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia czynności związanych z II przetargiem ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-07-20 14:13:32 | Data modyfikacji: 2012-07-20 13:44:54.
Zarządzenie nr 73/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-11-06 09:55:42 | Data modyfikacji: 2012-07-20 13:44:54.
Zarządzenie nr 74/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie porzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-07-20 14:15:55 | Data modyfikacji: 2012-07-20 13:44:54.
Zarządzenie nr 75/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-07-20 14:19:46 | Data modyfikacji: 2012-07-20 13:44:54.
Zarządzenie nr 76/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie ustalenia Regulaminu Konkursu "Figury i Krzyże Przydrożne w Mieście i Gminie Zawichost".

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-07-20 14:30:56 | Data modyfikacji: 2012-07-20 13:44:54.
Zarządzenie nr 77/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-07-20 14:40:39 | Data modyfikacji: 2012-07-20 13:44:54.
Zarządzenie nr 78/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru technicznego robót : p.n.: " Odbudowa drogi gminnej nr 401011 T Borki - Linów - Maruszów od km 0+434 do km 0+828 oraz od km 1+264 do km 2+334"

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-07-20 15:05:25 | Data modyfikacji: 2012-07-20 15:07:06.
Zarządzenie nr 79/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost z dnia 03.01.2011r. w sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-19 11:34:44 | Data modyfikacji: 2013-03-19 11:37:19.
Zarządzenie nr 80/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wyznaczenia członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia czynności związanych z przetargiem ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-07-20 15:10:59 | Data modyfikacji: 2012-11-06 08:04:24.
Zarządzenie nr 81/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Magdaleny Gubernat ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-07-20 15:09:11 | Data modyfikacji: 2012-11-06 08:04:38.
Zarządzenie nr 82/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru technicznego robót : p.n. Odbudowa ulicy Nadwiślańskiej od km 0+000 do km 0+686

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-10-15 08:24:23 | Data modyfikacji: 2012-11-06 08:04:38.
Zarządzenie nr 83/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie instrucji kasowej ustalającej zasady gospodarki kasowej w Urzędzie MiG Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-10-15 08:27:32 | Data modyfikacji: 2012-11-06 08:05:03.
Zarządzenie nr 84/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na rok 2012

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-10-15 08:28:29 | Data modyfikacji: 2012-11-06 08:05:14.
Zarządzenie nr 85/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu MiG Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-10-15 08:29:41 | Data modyfikacji: 2012-11-06 08:05:23.
Zarządzenie nr 86/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmany planów finansowych zadań z zakresu admninistracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-10-15 08:31:28 | Data modyfikacji: 2012-11-06 08:05:34.
Zarządzenie nr 87/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-10-15 08:32:48 | Data modyfikacji: 2012-11-06 08:05:43.
Zarządzenie nr 88/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-10-15 08:35:03 | Data modyfikacji: 2012-11-06 08:05:51.
Zarządzenie nr 89/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmany planów finansowych zadań z zakresu admninistracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-10-15 08:36:01 | Data modyfikacji: 2012-11-06 08:06:00.
Zarządzenie nr 90/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-10-15 08:36:43 | Data modyfikacji: 2012-11-06 08:06:09.
Zarządzenie nr 91/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie instrucji kasowej ustalającej zasady gospodarki kasowej w Urzędzie MiG Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-10-15 08:38:32 | Data modyfikacji: 2012-11-06 08:06:19.
Zarządzenie nr 92/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-10-15 08:40:55 | Data modyfikacji: 2012-11-06 08:06:32.
Zarządzenie nr 93/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-10-15 08:41:52 | Data modyfikacji: 2012-11-06 08:06:42.
Zarządzenie nr 94/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji ds. odbiowu technicznego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-10-15 08:42:34 | Data modyfikacji: 2012-11-06 08:06:49.
Zarządzenie nr 95/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji odbioru technicznego robót: p.n. Odbudowa drogi gminnej nr 401038

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-10-15 08:43:54 | Data modyfikacji: 2012-11-06 08:07:00.
Zarządzenie nr 96/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykoniania budżetu Gminy Zawichost za I półrocze 2012 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012roku, informacji o przebiegu wykoniania planów finansowych gminnych instystucji kultury za I półrocze 2012 roku  

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-10-15 08:48:52 | Data modyfikacji: 2012-11-06 08:07:08.
Zarządzenie nr 97/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-10-15 08:50:24 | Data modyfikacji: 2012-11-06 08:07:18.
Zarządzenie nr 98/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu MiG Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-10-15 08:51:06 | Data modyfikacji: 2012-11-06 08:07:27.
Zarządzenie nr 99/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-10-15 08:51:47 | Data modyfikacji: 2012-11-06 08:07:34.
Zarządzenie nr 100/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-11-06 08:04:02 | Data modyfikacji: 2012-11-06 08:07:34.
Zarządzenie nr 101/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego Urzedu Miasta i Gminy Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-11-06 08:09:42 | Data modyfikacji: 2012-11-06 08:07:34.
Zarządzenie nr 1022012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-11-06 08:10:43 | Data modyfikacji: 2012-11-06 08:07:34.
Zarządzenie nr 103/012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wyznaczenia członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia czynności związanych z przetargiem ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-11-06 08:12:56 | Data modyfikacji: 2012-11-06 08:07:34.
Zarządzenie nr 104/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przygotowania propozycji do planu finansowego na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-11-06 08:14:21 | Data modyfikacji: 2012-11-06 08:07:34.
Zarządzenie nr 105/012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie instrukcji kasowej Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-11-06 08:15:32 | Data modyfikacji: 2012-11-06 08:07:34.
Zarządzenie nr 106/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-04-15 09:06:23 | Data modyfikacji: 2013-04-15 09:06:44.
Zarządzenie nr 107/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-11-06 21:33:53 | Data modyfikacji: 2013-04-15 09:06:44.
Zarządzenie nr 108/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie instrukcji kasowej spis z natury

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-11-06 21:35:02 | Data modyfikacji: 2013-04-15 09:06:44.
Zarządzenie nr 109/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-11-06 21:36:27 | Data modyfikacji: 2012-11-06 21:43:51.
Zarządzenie nr 110/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-11-06 21:39:27 | Data modyfikacji: 2012-11-06 21:43:51.
Zarządzenie nr 111/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-11-06 21:41:35 | Data modyfikacji: 2012-11-06 21:43:51.
Zarządzenie nr 112/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-11-06 21:43:08 | Data modyfikacji: 2012-11-06 21:43:51.
Zarządzenie nr 113/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlaconych gminie odrębnymi ustawami na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-11-06 19:37:58 | Data modyfikacji: 2012-11-06 21:43:51.
Zarządzenie nr 114/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji ds. obioru technicznego robót:"odbudowa drogi gminnei nr 401038 oraz 401042

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-11-06 19:35:32 | Data modyfikacji: 2012-11-06 21:43:51.
Zarządzenie nr 115/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zatwierdzenia ceny 1 GJ energii cieplnej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-11-06 19:33:46 | Data modyfikacji: 2012-11-06 19:40:08.
Zarządzenie nr 116/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-11-06 19:31:47 | Data modyfikacji: 2012-11-06 19:40:08.
Zarządzenie nr 117/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędi Miasta i Gminy Zawichostna 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-12-04 07:10:12 | Data modyfikacji: 2012-11-06 19:40:08.
Zarządzenie nr 118/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-12-04 07:10:50 | Data modyfikacji: 2012-11-06 19:40:08.
Zarządzenie nr 119/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-12-04 07:11:30 | Data modyfikacji: 2012-11-06 19:40:08.
Zarządzenie nr 120/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-12-04 07:12:30 | Data modyfikacji: 2012-11-06 19:40:08.
Zarządzenie nr 121/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 87/20121 z dnia 12.09.2011roku. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-12-04 07:16:52 | Data modyfikacji: 2012-11-06 19:40:08.
Zarządzenie nr 122/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-12-04 07:17:38 | Data modyfikacji: 2012-11-06 19:40:08.
Zarządzenie nr 123/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-02-08 13:35:04 | Data modyfikacji: 2012-11-06 19:40:08.
Zarządzenie nr 124/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wyznaczenia podmiotu, w którym wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz prace społecznie uzyteczne.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-02-08 13:38:31 | Data modyfikacji: 2012-11-06 19:40:08.
Zarządzenie nr 125/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-02-08 13:41:29 | Data modyfikacji: 2012-11-06 19:40:08.
Zarządzenie nr 126/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-02-08 13:42:21 | Data modyfikacji: 2012-11-06 19:40:08.
Zarządzenie nr 127/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-02-08 13:43:18 | Data modyfikacji: 2012-11-06 19:40:08.
Zarządzenie nr 128/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-02-08 13:44:11 | Data modyfikacji: 2012-11-06 19:40:08.
Zarządzenie nr 129/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru materiałów dydaktycznych w ramach projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Zawichost"

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-02-08 13:46:13 | Data modyfikacji: 2012-11-06 19:40:08.
Zarządzenie nr 130/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-02-08 09:00:00 | Data modyfikacji: 2012-11-06 19:40:08.
Zarządzenie nr 131/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-02-08 09:01:23 | Data modyfikacji: 2012-11-06 19:40:08.
Zarządzenie nr 132/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-02-08 09:02:19 | Data modyfikacji: 2012-11-06 19:40:08.
Zarządzenie nr 133/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-02-08 09:03:02 | Data modyfikacji: 2012-11-06 19:40:08.
Zarządzenie nr 134/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-02-08 09:04:00 | Data modyfikacji: 2012-11-06 19:40:08.
Zarządzenie nr 135/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania gminnej komisji konkusowej do oceny prac dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gminazjalnych, licealnych z terenu Gminy Zawichost.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-02-08 09:05:48 | Data modyfikacji: 2012-11-06 19:40:08.
Zarządzenie nr 136/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie WPF w Gminie Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-19 12:13:37 | Data modyfikacji: 2012-11-06 19:40:08.
Zarządzenie nr 137/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
w sprawie przedstawienia  projektu uchwały budżetu Gminy Zawichost na 2013 rok 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-02-08 09:08:10 | Data modyfikacji: 2012-11-06 19:40:08.
Zarządzenie nr 138/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru zasilenia drogowego w Czyżowie Szlacheckim

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-02-08 09:10:16 | Data modyfikacji: 2012-11-06 19:40:08.
Zarządzenie nr 139/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie powołania komisji ds. odbioru tecnicznego robót: Przebudowa drogi gminnej nr 401045 T Wyspa-Słomianka

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-02-08 09:11:57 | Data modyfikacji: 2012-11-06 19:40:08.
Zarządzenie nr 140/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-02-08 09:12:48 | Data modyfikacji: 2012-11-06 19:40:08.
Zarządzenie nr 141/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-02-08 09:13:40 | Data modyfikacji: 2012-11-06 19:40:08.
Zarządzenie nr 142/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-02-08 09:14:55 | Data modyfikacji: 2012-11-06 19:40:08.
Zarządzenie nr 143/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-02-08 13:48:45 | Data modyfikacji: 2012-11-06 19:40:08.
Zarządzenie nr 144/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-02-08 13:50:29 | Data modyfikacji: 2012-11-06 19:40:08.
Zarządzenie nr 145/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-02-08 13:52:12 | Data modyfikacji: 2012-11-06 19:40:08.
Zarządzenie nr 146/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-02-08 13:53:04 | Data modyfikacji: 2012-11-06 19:40:08.
Zarządzenie nr 147/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-13 13:51:23 | Data modyfikacji: 2012-11-06 19:40:08.
Zarządzenie nr 148/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-13 13:52:03 | Data modyfikacji: 2012-11-06 19:40:08.
Zarządzenie nr 149/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-13 13:52:49 | Data modyfikacji: 2012-11-06 19:40:08.
Zarządzenie nr 150/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie instrucji kasowej ustalającej zasady gospodarki kasowej w Urzędzie MiG Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-13 13:53:50 | Data modyfikacji: 2012-11-06 19:40:08.
Zarządzenie nr 151/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie instrucji kasowej ustalającej zasady gospodarki kasowej w Urzędzie MiG Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-19 11:54:02 | Data modyfikacji: 2013-03-19 11:54:23.
Zarządzenie nr 152/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-19 11:55:01 | Data modyfikacji: 2013-03-19 11:54:23.
Zarządzenie nr 153/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-19 11:55:45 | Data modyfikacji: 2013-03-19 11:54:23.
Zarządzenie nr 154/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji niektórych aktywów i pasywów w UMiG Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-19 11:58:23 | Data modyfikacji: 2013-03-19 11:59:12.
Zarządzenie nr 155/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji do odbioru technicznego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-19 11:59:58 | Data modyfikacji: 2013-03-19 11:59:12.
Zarządzenie nr 156/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wyznaczenia członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia czynności związanych z przetargiem ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-19 12:01:40 | Data modyfikacji: 2013-03-19 12:03:10.
Zarządzenie nr 157/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji do odbioru technicznegodrogi gminnej Czyżów -Dąbie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-19 12:03:41 | Data modyfikacji: 2013-03-19 12:04:47.
Zarządzenie nr 158/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie instrucji kasowej ustalającej zasady gospodarki kasowej w Urzędzie MiG Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-19 12:05:37 | Data modyfikacji: 2013-03-19 12:04:47.
Zarządzenie nr 159/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie instrucji kasowej ustalającej zasady gospodarki kasowej w Urzędzie MiG Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-19 12:06:14 | Data modyfikacji: 2013-03-19 12:04:47.
Zarządzenie nr 160/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-19 12:07:11 | Data modyfikacji: 2013-03-19 12:04:47.
Zarządzenie nr 161/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-19 12:07:44 | Data modyfikacji: 2013-03-19 12:04:47.
Zarządzenie nr 162/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-19 12:08:19 | Data modyfikacji: 2013-03-19 12:04:47.
Zarządzenie nr 163/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-19 12:09:05 | Data modyfikacji: 2013-03-19 12:04:47.
Zarządzenie nr 164/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie instrucji kasowej ustalającej zasady gospodarki kasowej w Urzędzie MiG Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-19 12:09:42 | Data modyfikacji: 2013-03-19 12:04:47.
Data wprowadzenia: 2013-03-19 12:09:42
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki