Sesja 16/02/2012

Uchwała Nr XV/90/2012 Rady Miejskiej Zawichoście
 Uchwała Nr XV/90/2012 Rady Miejskiej Zawichoście z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2012-2021

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-02-27 11:40:01.
Uchwała Nr XV/91/2012 Rady Miejskiej Zawichoście
 Uchwała Nr XV/91/2012 Rady Miejskiej Zawichoście z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-02-27 11:41:23.
Uchwała Nr XV/92/2012 Rady Miejskiej Zawichoście
 Uchwała Nr XV/92/2012 Rady Miejskiej Zawichoście z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie zasad ustalenia diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostki pomocniczej.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-02-27 11:44:00.
Uchwała Nr XV/93/2012 Rady Miejskiej Zawichoście
 Uchwała Nr XV/93/2012 Rady Miejskiej Zawichoście z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-02-27 11:45:16.
Uchwała Nr XV/94/2012 Rady Miejskiej Zawichoście
 Uchwała Nr XV/94/2012 Rady Miejskiej Zawichoście z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-02-27 11:47:06.
Uchwała Nr XV/95/2012 Rady Miejskiej Zawichoście
 Uchwała Nr XV/95/2012 Rady Miejskiej Zawichoście z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie wynajmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zawichost.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-02-27 11:48:21.
Uchwała Nr XV/96/2012 Rady Miejskiej Zawichoście
 Uchwała Nr XV/96/2012 Rady Miejskiej Zawichoście z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Zawichost na 2012 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-02-27 11:49:41.
Uchwała Nr XV/97/2012 Rady Miejskiej Zawichoście
 Uchwała Nr XV/97/2012 Rady Miejskiej Zawichoście z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-02-27 11:50:39.
Uchwała Nr XV/98/2012 Rady Miejskiej Zawichoście
 Uchwała Nr XV/98/2012 Rady Miejskiej Zawichoście z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-02-27 11:51:49.

Zobacz:
 Sesja 16/02/2012 .  Sesja 29/03/2012 .  Sesja 21/05/2012 .  Sesja 27/06/2012 .  Sesja 27/07/2012 .  Sesja 21/09/2012 .  Sesja 08/11/2012 .  Sesja 28/11/2012 .  Sesja 27/12/2012 . 
Data wprowadzenia: 2012-02-27 11:51:49
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki