na 2011

Uchwała nr 10/2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej
z dnia 21 lutego 2011
 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Zawichost na 2011 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-03-04 13:15:42 | Data modyfikacji: 2012-01-30 09:30:34.
Uchwała nr 9/2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej
z dnia 21 lutego 2011 roku
 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-03-04 13:20:02 | Data modyfikacji: 2012-01-30 09:30:16.
Uchwała Nr 113/2011 VII Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
 Uchwała Nr 113/2011 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-01-30 09:42:16 | Data modyfikacji: 2012-01-30 09:30:16.
Uchwała Nr 114/2011 VII Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
 Uchwała Nr 114/2011 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie opinii o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Zawichost na lata 2012-2-21.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-01-30 09:44:07 | Data modyfikacji: 2012-01-30 09:30:16.
Uchwała Nr 115/2011 VII Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
 Uchwała Nr 115/2011 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-01-30 09:47:40 | Data modyfikacji: 2012-01-30 09:30:16.
Data wprowadzenia: 2012-01-30 09:47:40
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki