Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała Nr 47/2020 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6
kwietnia 2020 roku
 w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Zawichost za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-04-10 13:38:18.
Uchwała Nr 18/2020 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia
28 stycznia 2020 roku

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-31 09:46:43 | Data modyfikacji: 2020-01-31 09:47:05.
Uchwała Nr 17/2020 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia
28 stycznia 2020 roku

w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-31 09:40:50 | Data modyfikacji: 2020-01-31 09:45:28.
Uchwała Nr 131/2019 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia
25 listopada 2019 roku

w sprawie opinii o projekcie uchwały WPF Gminy Zawichost na lata 2020-2036

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-11-28 13:33:20 | Data modyfikacji: 2019-11-28 13:38:08.
Uchwała Nr 130/2019 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia
25 listopada 2019 roku

w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-11-28 13:33:04 | Data modyfikacji: 2019-11-28 13:36:53.
Uchwała Nr 129/2019 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia
25 listopada 2019 roku

w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-11-28 13:30:58 | Data modyfikacji: 2019-11-28 13:33:38.
Uchwała Nr 104/2019 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia
30 sierpnia 2019 roku
 w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu MiG Zawichost za I półrocze 2019 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-09-04 09:50:19 | Data modyfikacji: 2019-11-28 13:33:38.
Uchwała Nr 43/2019 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3
kwietnia 2019 roku
 uchwała do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-14 13:22:27 | Data modyfikacji: 2019-11-28 13:33:38.
Uchwała nr 138/2018 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia
22 listopada 2018 roku
 w sprawie opinii o projekcie uchwały WPF Gminy na lata 2019 - 2028

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-05 10:47:42 | Data modyfikacji: 2019-11-28 13:33:38.
Uchwała nr 137/2018 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia
22 listopada 2018 roku
 w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Zawichost 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-05 10:40:59 | Data modyfikacji: 2019-11-28 13:33:38.
Uchwała nr 49/2018 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5
kwietnia 2018 roku
 w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zawichost za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-27 10:46:52 | Data modyfikacji: 2019-11-28 13:33:38.
Uchwała nr 31/2017 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6
kwietnia 2017 roku
 w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zawichost za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-24 10:31:05 | Data modyfikacji: 2019-11-28 13:33:38.
Uchwała Nr 10/2017 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia
25 stycznia 2017 roku
  w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-02-08 14:22:48 | Data modyfikacji: 2019-11-28 13:33:38.
Uchwała Nr 85/2016 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia
23 listopada 2016 roku
 w sprawie opinii o projekcie WPF Gminy Zawichost na 2017-2028

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-12-21 09:09:28 | Data modyfikacji: 2019-11-28 13:33:38.
Uchwała Nr 84/2016 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia
23 listopada 2016 roku
 w sprawie opinii o projekcie Budżetu MiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-12-21 09:04:23 | Data modyfikacji: 2019-11-28 13:33:38.
Uchwała Nr 62/2016 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia
30 sierpnia 2016 roku
 w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu MiG Zawichost za I półrocze 2016 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-09-16 14:20:56 | Data modyfikacji: 2019-11-28 13:33:38.
Uchwała Nr 26/2016 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia
11 kwietnia 2016 roku
 w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Zawichost za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-04-26 10:08:50 | Data modyfikacji: 2019-11-28 13:33:38.
Informacja Burmistrza z wykonaniu budżetu Gminy
Zawichost
  Za I kwartał 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-04-26 09:35:47 | Data modyfikacji: 2016-09-16 14:18:28.
Uchwała Nr 108/2015 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1
grudnia 2015 roku
  w sprawie opinii o projekcie WPF Gminy Zawichost na 2016-2028

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-12-21 07:13:23 | Data modyfikacji: 2016-09-16 14:18:28.
Uchwała Nr 107/2015 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1
grudnia 2015 roku
  w sprawie opinii o projekcie Budżetu MiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-12-21 07:11:26 | Data modyfikacji: 2015-12-21 07:12:08.
Uchwała Nr 81/2015 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia
31 sierpnia 2015 roku
 w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu MiG Zawichost za I półrocze 2015 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-09-15 07:12:22 | Data modyfikacji: 2015-12-21 07:12:08.
Uchwała Nr 33/2015 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7
kwietnia 2015 roku
 w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zawichost za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-05-25 12:12:39 | Data modyfikacji: 2015-12-21 07:12:08.
Uchwała nr 101/2014 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia
24 listopada 2014roku
 w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetu Miasta i Gminy Zawichost na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-04 10:45:02 | Data modyfikacji: 2015-12-21 07:12:08.
Uchwała nr 102/2014 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia
24 listopada 2014roku
 w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2015-2028

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-04 10:41:52 | Data modyfikacji: 2015-12-21 07:12:08.
Uchwała nr 77/2014 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 2
września 2014 roku
 w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Zawichost za I półrocze 2014 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-16 13:11:48 | Data modyfikacji: 2015-12-21 07:12:08.
Uchwała nr 8/2014 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
 w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-02-13 14:05:00 | Data modyfikacji: 2015-12-21 07:12:08.
Uchwała nr 9/2014 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-01-30 13:12:05 | Data modyfikacji: 2015-12-21 07:12:08.
Uchwała nr 116/2013 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
 w sprawie opinii o projekcie WPF Gminy Zawichost na 2014-2028

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-01-30 13:10:41 | Data modyfikacji: 2014-01-30 13:11:03.
Uchwała nr 115/2013 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
 w sprawie opinii o projekcie Budżetu MiG Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-01-30 13:08:06 | Data modyfikacji: 2014-01-30 13:10:52.
Zawiadomienie RIO o wykonaniu zaleceń
pokontrolnych
 zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 14.02.2012r

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-05-06 14:56:38 | Data modyfikacji: 2014-01-30 13:10:52.
Uchwała Nr 36/2013 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia
11 kwiecień 2013r
 w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu konsolidacyjnego przez Miasto i Gminę Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-04-15 12:50:02 | Data modyfikacji: 2013-04-15 12:50:39.
Uchwała nr 7/2013 VI składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia
20 stycznia 2013 roku
 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-04-11 13:34:06 | Data modyfikacji: 2013-04-15 12:50:39.
Uchwała nr 30/2012 VII Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
 w sprawie opinii o sprawozdaniach w wykonania budżetu MiG Zawichost za 2011 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-04-11 09:34:18 | Data modyfikacji: 2013-04-15 12:50:39.
Uchwała nr 100/2012 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
 w sprawie opinii o projekcie WPF Gminy Zawichost na 2013-2018

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-04-11 09:14:42 | Data modyfikacji: 2013-04-15 12:50:39.
Uchwała nr 99/2012 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
 w sprawie opinii o projekcie Budżetu MiG Zawichost na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-04-11 09:11:24 | Data modyfikacji: 2013-04-15 12:50:39.
Uchwała nr 30/2013 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
  Uchwała Nr 09/2012 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie opinii prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-04-11 07:30:13 | Data modyfikacji: 2013-04-11 07:30:38.
Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kielcach
 Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Gminie Zawichost przez Regionalną Izbę Obrachunkową

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-02-22 14:08:04 | Data modyfikacji: 2013-04-11 07:30:38.

Zobacz:
   na 2012 rok
   na 2011
Data wprowadzenia: 2012-02-22 14:08:04
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki