Sesja 29/12/2011

Uchwała nr XIV/83/2011 Rady Miejskiej Zawichost
 Uchwała nr XIV/83/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2012-2021

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-01-27 10:10:19.
Uchwała nr XIV/84/2011 Rady Miejskiej Zawichost
 Uchwała nr XIV/84/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-01-27 10:17:40 | Data modyfikacji: 2012-01-27 14:19:36.
Uchwała nr XIV/85/2011 Rady Miejskiej Zawichost
 Uchwała nr XIV/85/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2011-2021

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-01-27 14:21:41 | Data modyfikacji: 2012-01-27 14:19:36.
Uchwała nr XIV/86/2011 Rady Miejskiej Zawichost
 Uchwała nr XIV/86/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-02-01 12:04:56 | Data modyfikacji: 2012-01-27 14:19:36.
Uchwała nr XIV/87/2011 Rady Miejskiej Zawichost
 Uchwała nr XIV/87/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 listopada 2011 roku Nr XIII/77/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-02-03 10:56:08 | Data modyfikacji: 2012-01-27 14:19:36.
Uchwała nr XIV/88/2011 Rady Miejskiej Zawichost
 Uchwała nr XIV/88/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012"

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-02-03 11:01:11 | Data modyfikacji: 2012-01-27 14:19:36.
Uchwała nr XIV/89/2011 Rady Miejskiej Zawichost
 Uchwała nr XIV/89/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Przeciw Działania Narkomanii na rok 2012 "

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-02-03 11:03:15 | Data modyfikacji: 2012-01-27 14:19:36.

Zobacz:
 Sesja 31/01/2011 .  Sesja 21/02/2011 .   Sesja 28/02/2011 .  Sesja 30/03/2011 .  Sesja 18/05/2011 .  Sesja 28/06/2011 .  Sesja 17/07/2011 .  Sesja 28/09/2011 .  Sesja 28/10/2011 .  Sesja 30/11/2011 .  Sesja 29/12/2011 . 
Data wprowadzenia: 2012-02-03 11:03:15
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki