Sesja 30/11/2011

Uchwała nr XIII/75/2011 Rady Miejskiej Zawichost
 Uchwała nr XIII/75/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2011-2021

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-12-20 13:08:57.
Uchwała nr XIII/76/2011 Rady Miejskiej Zawichost
 Uchwała nr XIII/76/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 Listopada 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2011 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-12-20 13:10:37.
Uchwała nr XIII/77/2011 Rady Miejskiej Zawichost
Uchwała nr XIII/77/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-12-20 12:32:06 | Data modyfikacji: 2011-12-29 10:44:03.
Uchwała nr XIII/78/2011 Rady Miejskiej Zawichost

Uchwała nr XIII/78/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2012 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-12-20 12:33:47 | Data modyfikacji: 2012-01-16 09:35:21.
Uchwała nr XIII/79/2011 Rady Miejskiej Zawichost
 Uchwała nr XIII/79/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenie opłatu prolongacyjnej 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-12-20 12:34:03 | Data modyfikacji: 2011-12-29 10:52:07.
Uchwała nr XIII/80/2011 Rady Miejskiej Zawichost
Uchwała nr XIII/80/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-12-20 12:34:32 | Data modyfikacji: 2011-12-29 10:52:07.
Uchwała nr XIII/81/2011 Rady Miejskiej Zawichost
Uchwała nr XIII/81/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych  

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-12-20 12:34:56 | Data modyfikacji: 2011-12-29 10:52:07.
Uchwała nr XIII/82/2011 Rady Miejskiej Zawichost
 Uchwała nr XIII/82/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 listopada 2011 roku zmieniająca uchwałę nr XLVI/218/210 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-12-20 13:15:37 | Data modyfikacji: 2011-12-29 10:52:07.

Zobacz:
 Sesja 31/01/2011 .  Sesja 21/02/2011 .   Sesja 28/02/2011 .  Sesja 30/03/2011 .  Sesja 18/05/2011 .  Sesja 28/06/2011 .  Sesja 17/07/2011 .  Sesja 28/09/2011 .  Sesja 28/10/2011 .  Sesja 30/11/2011 .  Sesja 29/12/2011 . 
Data wprowadzenia: 2011-12-20 13:15:37
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki