Sesja 28/06/2011

Uchwała Nr IX/54/2011 Rady Miejskiej Zawichost
 Uchwała Nr IX/54/2011 Rady Miejskiej Zawichostz dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie absolutorium dla Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost z wykonania budżetu za 2010 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-12-21 13:37:41.
Uchwała Nr IX/55/2011 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 Uchwała Nr IX/55/2011 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zawichost za rok 2010

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-15 10:55:05 | Data modyfikacji: 2011-07-15 10:56:50.
Uchwała Nr IX/56/2011 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 Uchwała Nr IX/56/2011 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście za rok 2010

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-15 10:59:47 | Data modyfikacji: 2011-07-15 11:03:46.
Uchwała Nr IX/57/2011 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 Uchwała Nr IX/57/2011 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 28 czerca 2011 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad. sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadający Gminie Zawichost i jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach , których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-10-12 08:04:32 | Data modyfikacji: 2011-07-15 11:03:46.
Uchwała Nr IX/58/2011 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 Uchwała Nr IX/55/2011 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-10-12 09:39:10 | Data modyfikacji: 2011-07-15 11:03:46.
Uchwała Nr IX/59/2011 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 Uchwała Nr IX/59/2011 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2011 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-15 11:01:37 | Data modyfikacji: 2011-07-15 11:03:46.
Uchwała Nr IX/60/2011 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 Uchwała Nr IX/60/2011 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Sandomierzu na kadencję 2012-2015

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-10-12 09:49:49 | Data modyfikacji: 2011-10-12 09:51:51.

Zobacz:
 Sesja 31/01/2011 .  Sesja 21/02/2011 .   Sesja 28/02/2011 .  Sesja 30/03/2011 .  Sesja 18/05/2011 .  Sesja 28/06/2011 .  Sesja 17/07/2011 .  Sesja 28/09/2011 .  Sesja 28/10/2011 .  Sesja 30/11/2011 .  Sesja 29/12/2011 . 
Data wprowadzenia: 2011-10-12 09:49:49
Data modyfikacji: 2011-10-12 09:51:51
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki