Sesja 29/06/2010

UCHWAŁA NR XL/202/2010 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 UCHWAŁA NR XL/202/2010 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-12 13:44:36 | Data modyfikacji: 2011-07-12 13:50:34.
UCHWAŁA NR XL/203/2010 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 UCHWAŁA NR XL/203/2010 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 29 czerwca 2010 roku uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-12 13:48:01 | Data modyfikacji: 2011-07-12 13:57:51.
UCHWAŁA NR XL/204/2010 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 UCHWAŁA NR XL/204/2010 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-12 13:53:18 | Data modyfikacji: 2011-07-12 13:57:51.
UCHWAŁA NR XL/205/2010 Rady Miejskiej w
Zawichoście
  UCHWAŁA NR XL/205/2010 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-12 14:06:24 | Data modyfikacji: 2011-07-12 13:57:51.
UCHWAŁA NR XL/206/2010 Rady Miejskiej w
Zawichoście
  UCHWAŁA NR XL/206/2010 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie dopłaty dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług wodociągowych - kanalizacyjnych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-12 14:11:28 | Data modyfikacji: 2011-07-12 13:57:51.

Zobacz:
 Sesja 28/01/2010 .  Sesja 26/02/2010 .  Sesja 30/03/2010 .  Sesja 19/04/2010 .  Sesja 29/04/2010 .  Sesja 29/06/2010 .  Sesja 17/08/2010 .  Sesja 31/08/2010 .  Sesja 21/09/2010 .  Sesja 27/10/2010 .  Sesja 10/11/2010 .  Sesja 29/11/2010 .  Sesja 06/12/2010 .  Sesja 29/12/2010 . 
Data wprowadzenia: 2011-07-12 14:11:28
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki