Sesja 29/04/2010

UCHWAŁA NR XL/196/2010 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 UCHWAŁA NR XL/196/2010 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-05 13:49:31.
UCHWAŁA NR XL/197/2010 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 UCHWAŁA NR XL/197/2010 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zawichost za rok 2009

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-05 13:59:32.
UCHWAŁA NR XL/198/2010 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 UCHWAŁA NR XL/198/2010 Rady Miejskiej w Zawichoście z 29 kwietnia 2010 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście za 2009 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-06 13:00:31.
UCHWAŁA NR XL/199/2010 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 UCHWAŁA NR XL/199/2010 Rady Miejskiej w Zawichoście z 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-06 13:02:20.
UCHWAŁA NR XL/200/2010 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 UCHWAŁA NR XL/200/2010 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 29 kwietnia 201o roku w sprawie pomocy finansowej dla powiatu sandomierskiego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-12 13:37:11.
UCHWAŁA NR XL/201/2010 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 UCHWAŁA NR XL/201/2010 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 29 kwietnia 201o roku w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-12 13:38:47.

Zobacz:
 Sesja 28/01/2010 .  Sesja 26/02/2010 .  Sesja 30/03/2010 .  Sesja 19/04/2010 .  Sesja 29/04/2010 .  Sesja 29/06/2010 .  Sesja 17/08/2010 .  Sesja 31/08/2010 .  Sesja 21/09/2010 .  Sesja 27/10/2010 .  Sesja 10/11/2010 .  Sesja 29/11/2010 .  Sesja 06/12/2010 .  Sesja 29/12/2010 . 
Data wprowadzenia: 2011-07-12 13:38:47
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki