Sesja 28/01/2010

Uchwała Nr XXXVI /181 /2010 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 Uchwała Nr XXXVI /181 /2010 Rady Miejskiej w Zawichoście z 28 stycznia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-06 13:05:45 | Data modyfikacji: 2011-07-06 13:06:04.
Uchwała Nr XXXVI/182/2010 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 Uchwała Nr XXXVI/182/2010 Rady Miejskiej w Zawichoście z 28 stycznia 2010 roku w sprawie szczegółowości uchwalania budżety Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-06 13:07:32 | Data modyfikacji: 2011-07-06 13:06:04.
Uchwała Nr XXXVI/183/2010 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 Uchwała Nr XXXVI/183/2010 Rady Miejskiej w Zawichoście z 28 stycznia 2010 roku w sprawie zmian uchwały nr XXXV/177/2009 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżety Gminy Zawichost na 2010 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-06 13:34:39 | Data modyfikacji: 2011-07-06 13:06:04.
Uchwała Nr XXXVI/184/2010 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 Uchwała Nr XXXVI/184/2010 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-06 13:36:42 | Data modyfikacji: 2011-07-06 13:06:04.
Uchwała Nr XXXVI/185/2010 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 Uchwała Nr XXXVI/185/2010 Rady Miejskiej w Zawichoście z 28 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-06 13:38:50 | Data modyfikacji: 2011-07-06 13:06:04.
Uchwała Nr XXXVI/186/2010 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 Uchwała Nr XXXVI/186/2010 Rady Miejskiej w Zawichoście z 28 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych na rok 2010

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-06 13:40:34 | Data modyfikacji: 2011-07-06 13:06:04.

Zobacz:
 Sesja 28/01/2010 .  Sesja 26/02/2010 .  Sesja 30/03/2010 .  Sesja 19/04/2010 .  Sesja 29/04/2010 .  Sesja 29/06/2010 .  Sesja 17/08/2010 .  Sesja 31/08/2010 .  Sesja 21/09/2010 .  Sesja 27/10/2010 .  Sesja 10/11/2010 .  Sesja 29/11/2010 .  Sesja 06/12/2010 .  Sesja 29/12/2010 . 
Data wprowadzenia: 2011-07-06 13:40:34
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki