Sesja 18/05/2011

Uchwała Nr VIII/44/2011 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 Uchwała Nr VIII/44/2011 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2011-2021

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-06-21 15:17:33.
Uchwała Nr VIII/45/2011 Rady Miejskiej w
Zawichoście
 Uchwała Nr VIII/45/2011 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2011 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-06-21 15:23:35.
Uchwała Nr VIII/46/2011 Rady Miejskiej w
Zawichoście z dnia 18.05.2011 roku
 Uchwała Nr VIII/46/2011 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 18.05.2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-06-28 13:15:37.
Uchwała Nr VIII/47/2011 Rady Miejskiej Zawichost
 Uchwała Nr VIII/47/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego, i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-15 10:37:44.
Uchwała Nr VIII/48/2011 Rady Miejskiej Zawichost
 Uchwała Nr VIII/48/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: Bez Suflera złożonego do konkursu ogłoszonego przez ŚBRR w Kielcach

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-15 10:39:43.
Uchwała Nr VIII/49/2011 Rady Miejskiej Zawichost
 Uchwała Nr VIII/49/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i stawek opłat za dostarczoną wodę z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-15 10:43:22.
Uchwała Nr VIII/50/2011 Rady Miejskiej Zawichost
 Uchwała Nr VIII/50/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 18 maja w sprawie darowizny nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-15 10:45:11.
Uchwała Nr VIII/51/2011 Rady Miejskiej Zawichost
 Uchwała Nr VIII/51/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie przekształcenia Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy poprzez likwidację Oddziału Neurologii "Poradni Neurologicznej oraz Działu Fizjoterapii.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-15 10:47:54.
Uchwała Nr VIII/52/2011 Rady Miejskiej Zawichost
 Uchwała Nr VIII/52/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie przekształcenia Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach poprzez Likwidację Poradnii Logopedycznej i Foniatrycznej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-15 10:50:11.

Zobacz:
 Sesja 31/01/2011 .  Sesja 21/02/2011 .   Sesja 28/02/2011 .  Sesja 30/03/2011 .  Sesja 18/05/2011 .  Sesja 28/06/2011 .  Sesja 17/07/2011 .  Sesja 28/09/2011 .  Sesja 28/10/2011 .  Sesja 30/11/2011 .  Sesja 29/12/2011 . 
Data wprowadzenia: 2011-07-15 10:50:11
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki