Sesja 30/03/2011

Uchwała Nr VII/32/2011 Rady Miejskiej Zawichost
 Uchwała Nr VII/32/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne na terenia Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-15 09:32:43 | Data modyfikacji: 2011-07-15 09:43:25.
Uchwała Nr VII/33/2011 Rady Miejskiej Zawichost
 Uchwała Nr VII/33/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-15 09:42:52 | Data modyfikacji: 2011-07-15 09:43:25.
Uchwała Nr VII/34/2011 Rady Miejskiej Zawichost
 Uchwała Nr VII/34/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 20 marca 2011 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-15 09:46:48 | Data modyfikacji: 2011-07-15 09:43:25.
Uchwała Nr VII/35/2011 Rady Miejskiej Zawichost
 Uchwała Nr VII/35/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie wskazania przedstawiciela do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Sandomierzu

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-15 09:49:30 | Data modyfikacji: 2011-07-15 09:49:44.
Uchwała Nr VII/36/2011 Rady Miejskiej Zawichost
 Uchwała Nr VII/36/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Zawichost z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011-2015

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-15 09:53:08 | Data modyfikacji: 2011-07-15 09:49:44.
Uchwała Nr VII/41/2011 Rady Miejskiej Zawichost z
dnia 30 marca 2011 roku
 Uchwała Nr VII/41/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2011 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-06-21 13:26:06 | Data modyfikacji: 2011-07-15 09:29:25.
Uchwała Nr VII/37/2011 Rady Miejskiej Zawichost
 Uchwała Nr VII/37/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 marca 2011 w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu pn. Mój wybór moja przyszłość", złożonego do konkursu ogłoszonego przez ŚBRR w Kielcach

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-15 10:17:31 | Data modyfikacji: 2011-07-15 09:29:25.
Uchwała Nr VII/38/2011 Rady Miejskiej Zawichost
 Uchwała Nr VII/38/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn." Mądry Przedszkolak " złożonego do konkursu ogłoszonego przez ŚBRR w Kielcach

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-15 10:19:59 | Data modyfikacji: 2011-07-15 09:29:25.
Uchwała Nr VII/39/2011 Rady Miejskiej Zawichost
 Uchwała Nr VII/39/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. "Lepsze wyniki z matematyki" złożonego do konkursu ogłoszonego przez ŚBRR

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-15 10:22:49 | Data modyfikacji: 2011-07-15 09:29:25.
Uchwała Nr VII/40/2011 Rady Miejskiej Zawichost
 Uchwała Nr VII/40/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-15 10:24:58 | Data modyfikacji: 2011-07-15 09:29:25.
Uchwała Nr VII/42/2011 Rady Miejskiej Zawichost
 Uchwała Nr VII/42/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie wystąpienia Gminy Zawichost w Lokalnej Organizacji Turystycznej- Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-15 10:26:33 | Data modyfikacji: 2011-07-15 09:29:25.
Uchwała Nr VII/43/2011 Rady Miejskiej Zawichost
 Uchwała Nr VII/43/2011 Rady Miejskiej Zawichost w dnia 30 marca 2011 roku w sprawie wystąpienia Gminy Zawichost z Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-15 10:27:59 | Data modyfikacji: 2011-07-15 09:29:25.

Zobacz:
 Sesja 31/01/2011 .  Sesja 21/02/2011 .   Sesja 28/02/2011 .  Sesja 30/03/2011 .  Sesja 18/05/2011 .  Sesja 28/06/2011 .  Sesja 17/07/2011 .  Sesja 28/09/2011 .  Sesja 28/10/2011 .  Sesja 30/11/2011 .  Sesja 29/12/2011 . 
Data wprowadzenia: 2011-07-15 10:27:59
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki