Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
2016-11-22 13:36:55
  ...więcej

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
2016-11-21 12:53:00
  ...więcej

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu Programu Współpracy Gminy Zawichost z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017
2016-10-17 08:41:55
  ...więcej

INFORMACJA
2016-09-26 13:29:30
Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost informuje , iż projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Zawichost z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 p  ...więcej

Sprawozdanie z realizacji " Programu wspólpracy Gminy Zawichost z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015."
2016-05-09 13:01:08
  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu
2016-02-15 14:36:24
na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji w 2016 r.  ...więcej

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost Ogłasza otwarty konkurs ofert
2016-01-15 12:54:54
Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji w 2016 r. Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić: organizacje pozarządowe w rozumie  ...więcej

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu Programu Współpracy Gminy Zawichost z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016
2015-12-01 14:32:35
  ...więcej

Informancja
2015-11-12 13:41:27
Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost informuje , iż projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Zawichost z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 p  ...więcej

Sprawozdanie z realizacji " Programu wspólpracy Gminy Zawichost z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014."
2015-04-02 09:04:22
  ...więcej

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert
2015-02-16 14:56:12
  ...więcej

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
2015-01-20 13:31:40
  ...więcej

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Zawichost z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
2014-11-25 13:17:56
  ...więcej

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu Programu współpracy Gminy Zawichost z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
2014-11-20 08:00:37
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu Programu współpracy Gminy Zawichost z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015     ...więcej

Zarządzenie Nr 148 /2014 Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost z dnia 27 października 2014 roku
2014-10-29 20:36:42
  ...więcej

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ZAWICHOST ZORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015
2014-10-29 20:34:48
  ...więcej

Sprawozdanie z realizacji ”Programu współpracy Gminy Zawichost z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013. ”
2014-03-26 11:02:17
  ...więcej

Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie upowszechnienia sportu i rekreacji na 2014 rok.
2014-01-16 11:43:08
  ...więcej

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost ogłasza otwarty konkurs ofert
2013-12-11 14:28:32
  ...więcej

Sprawozdanie z realizacji "Programu wspólpracy Gminy Zawichost z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2012."
2013-03-26 14:31:02
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 32
następne