Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu Programu Współpracy Gminy Zawichost z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
2018-11-21 14:34:29
  ...więcej

Informacja Burmistrza o projekcie uchwały w sprawie Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podpmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2018-11-06 12:08:12
Informacja do pobrania>>> Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy do pobrania>>> Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Zawichost z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami  ...więcej

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
2018-08-22 10:56:15
  ...więcej

Sprawozdanie z realizacji " Programu wspólpracy Gminy Zawichost z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017."
2018-03-29 10:22:26
  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku Otwartego Konkursu Ofert
2018-03-14 08:55:02
OGŁOSZENIE Wyników Otwartego Konkursu Ofert Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresu pomocy społecznej w 2018 rok . Rodzaj zadania : 1. Pozyskiwanie  ...więcej

2018-03-09 13:30:31
OGŁOSZENIE Wyników Otwartego Konkursu Ofert   Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji na 2018 rok . Rodzaj z  ...więcej

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji w 2018 roku
2018-02-14 07:17:38
Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji w 2018 roku Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić: organizacje pozarządowe w rozum  ...więcej

Pożytek Publiczny - sprawozdanie z konkultacji społecznych
2017-11-06 11:46:04
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu Programu współpracy Gminy Zawichost z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.  ...więcej

2017-10-23 11:59:45
  ...więcej

INFORMACJA
2017-10-23 11:58:28
Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost informuje , iż projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Zawichost z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 p  ...więcej

Sprawozdanie z realizacji " Programu wspólpracy Gminy Zawichost z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016."
2017-03-15 13:50:54
  ...więcej

Ogłoszenie o Wyniku Otwartego Konkursu Ofert
2017-03-07 07:35:47
OGŁOSZENIE Wyników Otwartego Konkursu Ofert   Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji na 2017 rok . Rodzaj z  ...więcej

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
2017-02-06 12:11:16
Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji w 2017 roku. Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić: organizacje pozarządowe w rozu  ...więcej

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
2016-11-22 13:36:55
  ...więcej

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
2016-11-21 12:53:00
  ...więcej

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu Programu Współpracy Gminy Zawichost z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017
2016-10-17 08:41:55
  ...więcej

INFORMACJA
2016-09-26 13:29:30
Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost informuje , iż projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Zawichost z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 p  ...więcej

Sprawozdanie z realizacji " Programu wspólpracy Gminy Zawichost z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015."
2016-05-09 13:01:08
  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu
2016-02-15 14:36:24
na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji w 2016 r.  ...więcej

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost Ogłasza otwarty konkurs ofert
2016-01-15 12:54:54
Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji w 2016 r. Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić: organizacje pozarządowe w rozumie  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 45
następne