Sesja 21/02/2011

Uchwała Nr V/24/2011 Rady Miejskiej Zawichoście
 Uchwała Nr V/24/2011 Rady Miejskiej Zawichoście z dnia 21 lutego 2011 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-15 08:46:15.
Uchwała Nr V/25/2011 Rady Miejskiej Zawichoście
 Uchwała Nr V/25/2011 Rady Miejskiej Zawichoście z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-15 08:49:45.
Uchwała Nr V/26/2011 Rady Miejskiej Zawichoście
 Uchwała Nr V/26/2011 Rady Miejskiej Zawichoście z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania o odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-15 08:55:23.
Uchwała Nr V/27/2011 Rady Miejskiej Zawichoście
 Uchwała Nr V/27/2011 Rady Miejskiej Zawichoście z dnia 21 lutego 2011 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/137/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu przy przyznawania i wypłacania oraz ustalania wysokości dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zawichost.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-15 09:05:02.
Uchwała Nr V/28/2011 Rady Miejskiej Zawichoście
 Uchwała Nr V/28/2011 Rady Miejskiej Zawichoście z dnia 21 lutego 2011 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/136/2009 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-15 09:27:34.

Zobacz:
 Sesja 31/01/2011 .  Sesja 21/02/2011 .   Sesja 28/02/2011 .  Sesja 30/03/2011 .  Sesja 18/05/2011 .  Sesja 28/06/2011 .  Sesja 17/07/2011 .  Sesja 28/09/2011 .  Sesja 28/10/2011 .  Sesja 30/11/2011 .  Sesja 29/12/2011 . 
Data wprowadzenia: 2011-07-15 09:27:34
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki