za 2011 rok

Zarządzenie nr 1/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
Pobierz zarządzenie>>>  

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-10-12 13:13:26 | Data modyfikacji: 2012-01-30 11:17:20.
Zarządzenie nr 2/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarzadzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-08 10:20:59 | Data modyfikacji: 2012-01-30 11:17:20.
Zarządzenie nr 3/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-08 10:21:31 | Data modyfikacji: 2012-01-30 11:17:20.
Zarządzenie nr 4/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-08 10:22:07 | Data modyfikacji: 2012-01-30 11:17:20.
Zarządzenie nr 5/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-08 10:22:42 | Data modyfikacji: 2012-01-30 11:17:20.
Zarządzenie nr 6/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-08 10:24:33 | Data modyfikacji: 2012-01-30 11:17:20.
Zarządzenie nr 7/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-08 10:25:06 | Data modyfikacji: 2011-07-08 10:25:19.
Zarządzenie nr 8/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-08 10:26:04 | Data modyfikacji: 2011-07-08 10:25:19.
Zarządzenie nr 9/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-08 10:26:43 | Data modyfikacji: 2011-07-08 10:25:19.
Zarządzenie nr 10/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarzadzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-08 10:27:21 | Data modyfikacji: 2011-07-08 10:27:35.
Zarządzenie nr 11/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarzadzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-08 10:28:02 | Data modyfikacji: 2011-07-08 10:28:23.
Zarządzenie nr 12/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-08 10:28:52 | Data modyfikacji: 2011-07-08 10:28:23.
Zarządzenie nr 13/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost nr
 Zarządzenie Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku Publicznego i o wolontariacie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-02-22 11:49:15 | Data modyfikacji: 2011-07-08 10:19:47.
Zarządzenie nr 14/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-08 10:49:45 | Data modyfikacji: 2011-07-08 10:19:47.
Zarządzenie nr 15/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-08 10:51:11 | Data modyfikacji: 2011-07-08 10:19:47.
Zarządzenie nr 16/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-08 11:44:11 | Data modyfikacji: 2011-07-08 11:48:00.
Zarządzenie nr 17/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-08 11:45:04 | Data modyfikacji: 2011-07-08 11:47:16.
Zarządzenie nr 18/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-08 11:46:47 | Data modyfikacji: 2011-07-08 11:47:31.
Zarządzenie nr 19/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-08 11:48:38 | Data modyfikacji: 2011-07-08 11:47:31.
Zarządzenie nr 20/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-08 11:53:39 | Data modyfikacji: 2011-07-08 11:47:31.
Zarządzenie nr 21/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-08 11:54:41 | Data modyfikacji: 2011-07-08 11:47:31.
Zarządzenie nr 22/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-08 12:02:25 | Data modyfikacji: 2011-07-08 11:47:31.
Zarządzenie nr 23/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-04-15 09:59:16 | Data modyfikacji: 2011-07-08 11:47:31.
Zarządzenie nr 24/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost

w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-04-15 10:01:49 | Data modyfikacji: 2011-07-08 11:47:31.
Zarządzenie nr 25/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-08 12:06:14 | Data modyfikacji: 2011-07-08 11:47:31.
Zarządzenie nr 26/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-08 12:06:45 | Data modyfikacji: 2011-07-08 11:47:31.
Zarządzenie nr 27/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost

DOC300715zalii-002.pdf

DOC300715zalii-001.pdf

Zarządzenie

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-07-31 12:08:54 | Data modyfikacji: 2015-07-31 12:24:11.
Zarządzenie nr 28/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-08 12:07:31 | Data modyfikacji: 2015-07-31 12:24:11.
Zarządzenie nr 29/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-08 12:08:10 | Data modyfikacji: 2015-07-31 12:24:11.
Zarządzenie nr 30/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-08 12:08:59 | Data modyfikacji: 2015-07-31 12:24:11.
Zarządzenie nr 31/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-08 12:09:28 | Data modyfikacji: 2015-07-31 12:24:11.
Zarządzenie nr 32/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie >>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-12 12:42:13 | Data modyfikacji: 2015-07-31 12:24:11.
Zarządzenie nr 33/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie >>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-12 12:42:45 | Data modyfikacji: 2015-07-31 12:24:11.
Zarządzenie nr 34/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-12 12:49:57 | Data modyfikacji: 2015-07-31 12:24:11.
Zarządzenie nr 35/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-12 12:52:13 | Data modyfikacji: 2017-04-24 13:15:26.
Zarządzenie nr 36/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-12 12:53:33 | Data modyfikacji: 2017-04-24 13:15:26.
Zarządzenie nr 37/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-12 12:54:15 | Data modyfikacji: 2017-04-24 13:15:26.
Zarządzenie nr 38/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-12 12:56:35 | Data modyfikacji: 2017-04-24 13:15:26.
Zarządzenie nr 39/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-12 12:59:57 | Data modyfikacji: 2017-04-24 13:15:26.
Zarządzenie nr 40/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-12 13:01:28 | Data modyfikacji: 2017-04-24 13:15:26.
Zarządzenie nr 41/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-12 13:03:23 | Data modyfikacji: 2017-04-24 13:15:26.
Zarządzenie nr 42/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-12 13:23:59 | Data modyfikacji: 2017-04-24 13:15:26.
Zarządzenie nr 43/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-12 13:24:37 | Data modyfikacji: 2017-04-24 13:15:26.
Zarządzenie nr 44/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-12 13:25:10 | Data modyfikacji: 2017-04-24 13:15:26.
Zarządzenie nr 45/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-12 13:26:02 | Data modyfikacji: 2017-04-24 13:15:26.
Zarządzenie nr 46/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-12 13:26:45 | Data modyfikacji: 2017-04-24 13:15:26.
Zarządzenie nr 47/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-12 13:27:15 | Data modyfikacji: 2017-04-24 13:15:26.
Zarządzenie nr 48/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-12 13:27:50 | Data modyfikacji: 2017-04-24 13:15:26.
Zarządzenie nr 49/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-15 11:05:54 | Data modyfikacji: 2011-07-15 11:07:18.
Zarządzenie nr 50/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-15 11:06:50 | Data modyfikacji: 2011-07-15 11:07:18.
Zarządzenie nr 51/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-15 11:07:46 | Data modyfikacji: 2011-07-15 11:07:18.
Zarządzenie nr 52/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-15 11:08:24 | Data modyfikacji: 2011-07-15 11:07:18.
Zarządzenie nr 53/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-15 11:09:11 | Data modyfikacji: 2011-07-15 11:07:18.
Zarządzenie nr 54/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-15 11:10:11 | Data modyfikacji: 2011-07-15 11:11:27.
Zarządzenie nr 55/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-15 11:12:52 | Data modyfikacji: 2011-07-15 11:11:27.
Zarządzenie nr 56/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-15 11:13:31 | Data modyfikacji: 2011-07-15 11:11:27.
Zarządzenie nr 57/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-15 11:14:10 | Data modyfikacji: 2011-07-15 11:11:27.
Zarządzenie nr 58/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-15 11:14:52 | Data modyfikacji: 2011-07-15 11:11:27.
Zarządzenie nr 59/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-15 11:15:23 | Data modyfikacji: 2011-07-15 11:11:27.
Zarządzenie nr 60/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-10-12 13:06:19 | Data modyfikacji: 2011-07-15 11:11:27.
Zarządzenie nr 61/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
w Zawichoście
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-10-12 13:07:52 | Data modyfikacji: 2011-07-15 11:11:27.
Zarządzenie nr 61/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-10-12 13:22:59 | Data modyfikacji: 2011-07-15 11:11:27.
Zarządzenie nr 63/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-10-12 13:24:59 | Data modyfikacji: 2011-07-15 11:11:27.
Zarządzenie nr 64/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-10-12 13:27:58 | Data modyfikacji: 2011-07-15 11:11:27.
Zarządzenie nr 65/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-10-12 13:30:01 | Data modyfikacji: 2011-07-15 11:11:27.
Zarządzenie nr 66/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-10-12 13:34:26 | Data modyfikacji: 2011-07-15 11:11:27.
Zarządzenie nr 67/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-10-12 14:09:47 | Data modyfikacji: 2011-07-15 11:11:27.
Zarządzenie nr 68/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-10-13 07:14:00 | Data modyfikacji: 2011-07-15 11:11:27.
Zarządzenie nr 69/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-10-13 07:41:11 | Data modyfikacji: 2011-07-15 11:11:27.
Zarządzenie nr 70/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-10-13 07:43:23 | Data modyfikacji: 2011-07-15 11:11:27.
Zarządzenie nr 71/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-10-13 07:47:22 | Data modyfikacji: 2011-07-15 11:11:27.
Zarządzenie nr 72/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-10-13 11:16:50 | Data modyfikacji: 2011-07-15 11:11:27.
Zarządzenie nr 73/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-10-13 11:17:25 | Data modyfikacji: 2011-07-15 11:11:27.
Zarządzenie nr 74/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-10-13 11:18:43 | Data modyfikacji: 2017-04-24 13:17:08.
Zarządzenie nr 75/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-10-13 11:20:09 | Data modyfikacji: 2017-04-24 13:17:08.
Zarządzenie nr 76/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-10-13 11:21:05 | Data modyfikacji: 2017-04-24 13:17:08.
Zarządzenie nr 77/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-10-13 11:22:25 | Data modyfikacji: 2017-04-24 13:17:08.
Zarządzenie nr 782011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-10-13 11:24:20 | Data modyfikacji: 2017-04-24 13:17:08.
Zarządzenie nr 79/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Pobierz zarządzenie>>> 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-10-13 12:31:26 | Data modyfikacji: 2017-04-24 13:17:08.
Zarządzenie nr 80/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-10-13 12:32:09 | Data modyfikacji: 2017-04-24 13:17:08.
Zarządzenie nr 81/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-10-13 12:33:12 | Data modyfikacji: 2017-04-24 13:17:08.
Zarządzenie nr 82/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-12-20 12:07:21 | Data modyfikacji: 2011-12-20 12:07:52.
Zarządzenie nr 83/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-12-20 12:08:20 | Data modyfikacji: 2011-12-20 12:07:52.
Zarządzenie nr 84/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-12-20 12:09:16 | Data modyfikacji: 2011-12-20 12:07:52.
Zarządzenie nr 85/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-12-20 12:09:51 | Data modyfikacji: 2011-12-20 12:07:52.
Zarządzenie nr 86/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-12-20 12:10:39 | Data modyfikacji: 2011-12-20 12:07:52.
Zarządzenie nr 87/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-12-20 12:11:42 | Data modyfikacji: 2011-12-20 12:12:04.
Zarządzenie nr 88/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-12-20 12:13:34 | Data modyfikacji: 2011-12-20 12:12:04.
Zarządzenie nr 89/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-12-20 12:14:16 | Data modyfikacji: 2011-12-20 12:12:04.
Zarządzenie nr 90/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-12-20 12:14:58 | Data modyfikacji: 2011-12-20 12:12:04.
Zarządzenie nr 91/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-12-20 12:15:40 | Data modyfikacji: 2011-12-20 12:12:04.
Zarządzenie nr 92/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-12-20 12:16:14 | Data modyfikacji: 2011-12-20 12:12:04.
Zarządzenie nr 93/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-12-20 12:16:47 | Data modyfikacji: 2011-12-20 12:12:04.
Zarządzenie nr 94/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-12-20 12:17:25 | Data modyfikacji: 2011-12-20 12:12:04.
Zarządzenie nr 95/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-12-20 12:17:57 | Data modyfikacji: 2011-12-20 12:12:04.
Zarządzenie nr 96/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-12-20 12:18:42 | Data modyfikacji: 2011-12-20 12:12:04.
Zarządzenie nr 97/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-12-20 12:19:41 | Data modyfikacji: 2011-12-20 12:12:04.
Zarządzenie nr 98/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-12-20 12:20:53 | Data modyfikacji: 2011-12-20 12:12:04.
Zarządzenie nr 99/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-12-20 12:23:22 | Data modyfikacji: 2011-12-20 12:35:52.
Zarządzenie nr 100/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-12-20 12:23:49 | Data modyfikacji: 2011-12-20 12:35:52.
Zarządzenie nr 101/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-12-20 12:24:21 | Data modyfikacji: 2011-12-20 12:35:52.
Zarządzenie nr 102/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-12-20 12:25:09 | Data modyfikacji: 2011-12-20 12:35:52.
Zarządzenie nr 103/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-12-20 12:26:33 | Data modyfikacji: 2011-12-20 12:35:52.
Zarządzenie nr 104/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-12-20 12:27:03 | Data modyfikacji: 2012-01-24 09:12:35.
Zarządzenie nr 105/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-01-24 10:26:14 | Data modyfikacji: 2012-01-24 09:12:35.
Zarządzenie nr 106/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-01-24 14:22:27 | Data modyfikacji: 2012-01-24 14:26:57.
Zarządzenie nr 107/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-01-25 11:15:05 | Data modyfikacji: 2012-01-24 14:26:57.
Zarządzenie nr 108/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-01-25 11:15:50 | Data modyfikacji: 2012-01-24 14:26:57.
Zarządzenie nr 109/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-01-25 11:16:29 | Data modyfikacji: 2012-01-24 14:26:57.
Zarządzenie nr 110/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-01-25 11:17:22 | Data modyfikacji: 2012-01-24 14:26:57.
Zarządzenie nr 111/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-01-25 11:18:07 | Data modyfikacji: 2012-01-25 11:23:06.
Zarządzenie nr 112/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-01-25 11:24:44 | Data modyfikacji: 2012-01-25 11:23:06.
Zarządzenie nr 113/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-01-25 11:26:31 | Data modyfikacji: 2012-01-25 11:23:06.
Zarządzenie nr 114/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-01-25 11:27:23 | Data modyfikacji: 2012-01-25 11:23:06.
Zarządzenie nr 115/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-01-25 11:28:48 | Data modyfikacji: 2012-01-25 11:46:14.
Zarządzenie nr 116/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-01-25 11:31:19 | Data modyfikacji: 2012-01-25 11:31:44.
Data wprowadzenia: 2012-01-25 11:31:19
Data modyfikacji: 2012-01-25 11:31:44
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki