Sesja 31/01/2011

Uchwała Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej Zawichoście
 Uchwała Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej Zawichoście z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie wyłonienia przedstawiciela Gminy Zawichost do Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-02-11 13:48:23 | Data modyfikacji: 2011-02-11 13:50:01.
Uchwała Nr IV/17/2010 Rady Miejskiej Zawichoście
 Uchwała Nr IV/17/2010 Rady Miejskiej Zawichoście z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie uruchomienia " Gminnegro Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-02-11 13:52:51 | Data modyfikacji: 2011-02-11 14:00:19.
Uchwała Nr IV/18/2010 Rady Miejskiej Zawichoście
 Uchwała Nr IV/18/2010 Rady Miejskiej Zawichoście z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-02-11 13:56:25 | Data modyfikacji: 2011-02-11 14:00:19.
Uchwała Nr IV/19/2010 Rady Miejskiej Zawichoście
 Uchwała Nr IV/19/2010 Rady Miejskiej Zawichoście z 31 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2011-2012

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-02-11 13:59:30 | Data modyfikacji: 2011-02-11 14:03:00.
Uchwała Nr IV/20/2010 Rady Miejskiej Zawichoście

Uchwała Nr IV/20/2010 Rady Miejskiej Zawichoście z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Zawichost na 2011 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-02-22 12:47:02 | Data modyfikacji: 2011-02-22 12:50:32.
Uchwała Nr IV/21/2010 Rady Miejskiej Zawichoście
 Uchwała Nr IV/21/2010 Rady Miejskiej Zawichoście z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-02-22 12:53:10 | Data modyfikacji: 2011-02-22 12:50:32.
Uchwała Nr IV/22/2010 Rady Miejskiej Zawichoście
 Uchwała Nr IV/22/2010 Rady Miejskiej Zawichoście z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu sandomierskiego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-02-22 12:54:34 | Data modyfikacji: 2011-02-22 12:50:32.
Uchwała Nr IV/23/2010 Rady Miejskiej Zawichoście
 Uchwała Nr IV/23/2010 Rady Miejskiej Zawichoście z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Zawichostna 2011 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-02-22 12:56:07 | Data modyfikacji: 2011-02-22 12:50:32.

Zobacz:
 Sesja 31/01/2011 .  Sesja 21/02/2011 .   Sesja 28/02/2011 .  Sesja 30/03/2011 .  Sesja 18/05/2011 .  Sesja 28/06/2011 .  Sesja 17/07/2011 .  Sesja 28/09/2011 .  Sesja 28/10/2011 .  Sesja 30/11/2011 .  Sesja 29/12/2011 . 
Data wprowadzenia: 2011-02-22 12:56:07
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki