Oświadczenia majątkowe za 2010r

Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy
na koniec kadencji
 Andrzej Mieczysław Wzorek - Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2010-10-01 08:59:15 | Data modyfikacji: 2013-07-12 13:57:37.
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji
 Tomasz Siwek - Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-01-24 12:13:49 | Data modyfikacji: 2011-07-08 07:15:46.
Oświadczenie majątkowe korekta
 Tomasz Siwek - Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-08 07:17:08 | Data modyfikacji: 2011-07-08 07:15:46.
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok
 Tomasz Siwek - Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-08 07:18:11 | Data modyfikacji: 2011-07-08 07:15:46.
Oświadczenie majątkowe rozpoczęcie umowy o
pracę
 Grzegorz Połeć- Sekretarz Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-08 07:26:59 | Data modyfikacji: 2011-07-12 12:22:00.
Oświadczenie majątkowe
  Anna Gorazda - Skarbnik Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-08 07:28:55 | Data modyfikacji: 2011-07-12 12:22:00.
Oświadczenie majątkowe - rozwiązanie umowy o
pracę z dniem 03.01.2011r. - Przejście na
emaryturę
  Anna Gorazda - Skarbnik Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-08 07:31:41 | Data modyfikacji: 2011-07-12 12:22:00.
Oświadczenie majątkowe
 Grzegorz Połeć- Sekretarz Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-12 12:20:47 | Data modyfikacji: 2011-07-12 12:22:00.
Oświadczenie majątkowe - rozpoczęcia pracy na
stanowisku Skarbnika
 Barbara Wójcik - Skarbnik Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-12 12:25:32 | Data modyfikacji: 2011-07-12 12:22:00.
Oświadczenie majątkowe
 Barbara Wójcik - Skarbnik Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-12 12:27:11 | Data modyfikacji: 2011-07-12 12:22:00.
Oświadczenie majątkowe
 Stefania Kościelecka - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-12 12:28:47 | Data modyfikacji: 2011-07-12 12:22:00.
Oświadczenie majątkowe
 Robert Dziuba -Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-12 12:30:26 | Data modyfikacji: 2011-07-12 12:22:00.
Oświadczenie majątkowe z dniem zakończenia
pełnienia funkcji Zastępcy Burmistrza Miasta i
Gminy Zawichost
 Robert Dziuba -Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-12 12:32:08 | Data modyfikacji: 2011-07-12 12:22:00.
Oświadczenie majątkowe korekta z dnia 01.06.2011
 Tomasz Siwek - Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-07-22 14:15:54 | Data modyfikacji: 2011-07-22 14:16:08.

Zobacz:
 Oświadczenia majątkowe za 2021 rok .  Oświadczenia majątkowe za 2020 rok .  Oświadczenia majątkowe za 2019 rok .  Oświadczenia majątkowe za 2018 rok .  Oświadczenia majątkowe początek kadencji 2018-2023 .  Oświadczenia majątkowe za 2017r. .  Oświadczenia majątkowe za 2016r. .  Oświadczenia majątkowe za 2015r. .  Oświadczenia majątkowe za 2014r. .  Oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2014 .  Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2014 .  Oświadczenia majątkowe za 2013r. .  Oświadczenia majątkowe za 2012r. .  Oświadczenia majątkowe za 2011r .  Oświadczenia majątkowe za 2010r .  Oświadczenia majątkowe za 2009r. .  Oświadczenia majątkowe za 2008r. . 
Data wprowadzenia: 2011-07-22 14:15:54
Data modyfikacji: 2011-07-22 14:16:08
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki