Oświadczenia majątkowe za 2010r.- początek kadencji

Oświadczenie majątkowe
 Józef Pięta - Przewodniczący Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-01-24 11:49:11.
Oświadczenie majątkowe
 Tomasz Maruszczak - Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-01-24 11:51:32.
Oświadczenie majątkowe
 Rarosław Krakowiak- Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-01-24 11:52:51 | Data modyfikacji: 2011-01-24 11:54:52.
Oświadczenie majątkowe
 Mariola Szczęsna - Radna Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-01-24 11:53:46 | Data modyfikacji: 2011-01-24 11:54:52.
Oświadczenie majątkowe
 Marek Barszcz – Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-01-24 11:55:57 | Data modyfikacji: 2011-01-24 11:57:35.
Oświadczenie majątkowe
 Wit Błasiak – Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-01-24 11:57:18 | Data modyfikacji: 2011-01-24 11:57:35.
Oświadczenie majątkowe
 Leszek Chmielewski – Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-01-24 11:58:33 | Data modyfikacji: 2011-01-24 11:57:35.
Oświadczenie majątkowe
  Łukasz Kędziora – Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-01-24 12:01:31 | Data modyfikacji: 2011-01-24 12:01:55.
Oświadczenie majątkowe
 Andrzej Lis - Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-01-24 12:04:57 | Data modyfikacji: 2011-01-24 12:01:55.
Oświadczenie majątkowe
 Kazimierz Rzepka – Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-01-24 12:06:02 | Data modyfikacji: 2011-01-24 12:01:55.
Oświadczenie majątkowe
 Dariusz Sitarski – Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-01-24 12:07:06 | Data modyfikacji: 2011-01-24 12:01:55.
Oświadczenie majątkowe
 Wojciech Siwek – Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-01-24 12:08:08 | Data modyfikacji: 2011-01-24 12:01:55.
Oświadczenie majątkowe
 Krzysztof Roman Skorek - Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-01-24 12:09:19 | Data modyfikacji: 2011-01-24 12:01:55.
Oświadczenie majątkowe
  Grzegorz Dąbek – Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-01-24 12:10:12 | Data modyfikacji: 2011-01-24 12:01:55.
Oświadczenie majątkowe
 Piotr Zawada– Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-01-24 12:11:26 | Data modyfikacji: 2011-01-24 12:01:55.

Zobacz:
 Oświadczenia majątkowe za 2021 rok .   Oświadczenia majątkowe za 2020 rok .  Oświadczenia majątkowe za 2019 rok .   Oświadczenia majątkowe za 2018 rok .  Oświadczenia majątkowe początek kadencji 2018-2023 .  Oświadczenia majątkowe za 2018 r. koniec kadencji .  Oświadczenia majątkowe za 2017r. .  Oświadczenia majątkowe za 2016r. .  Oświadczenia majątkowe za 2015r. .  Oświadczenia majątkowe za 2014r. .  Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2015 .  Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014 .  Oświadczenia majątkowe za 2013r. .  Oświadczenia majątkowe za 2012r. .  Oświadczenia majątkowe za 2011r. .  Oświadczenia majątkowe za 2010r.-  .  Oświadczenia majątkowe za 2010r.- początek kadencji .  Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2010 .  Oświadczenia majątkowe za 2009r. .  Oświadczenia majątkowe za 2008r . 
Data wprowadzenia: 2011-01-24 12:11:26
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki