Sesja 10/11/2010

Uchwała Nr XL/217/2010 Rady Miejskiej
Zawichoście z dnia 10 listopada 2010r
 Uchwała Nr XL/217/2010 Rady Miejskiej Zawichoście z dnia 10 listopada 2010r - w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2010-12-16 12:20:15.
Uchwała Nr XL/218/2010 Rady Miejskiej
Zawichoście z dnia 10 listopada 2010r
 Uchwała Nr XL/218/2010 - w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporzadzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2010-12-16 12:24:08.
Uchwała Nr XL/219/2010 Rady Miejskiej
Zawichoście z dnia 10 listopada 2010r
 Uchwała Nr XL/219/2010 Rady Miejskiej Zawichoście z dnia 10 listopada 2010r - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2011

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2010-12-16 12:27:03.

Zobacz:
 Sesja 28/01/2010 .  Sesja 26/02/2010 .  Sesja 30/03/2010 .  Sesja 19/04/2010 .  Sesja 29/04/2010 .  Sesja 29/06/2010 .  Sesja 17/08/2010 .  Sesja 31/08/2010 .  Sesja 21/09/2010 .  Sesja 27/10/2010 .  Sesja 10/11/2010 .  Sesja 29/11/2010 .  Sesja 06/12/2010 .  Sesja 29/12/2010 . 
Data wprowadzenia: 2010-12-16 12:27:03
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki