Sesja 06/12/2010

Uchwała Nr II/5/2010 Rady Miejskiej Zawichoście
 Uchwała Nr II/5/2010 Rady Miejskiej Zawichoście w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2010-12-14 13:06:52.
Uchwała Nr II/6/2010 Rady Miejskiej Zawichoście
 Uchwała Nr II/6/2010 Rady Miejskiej Zawichoście w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących statutuwej tych organizacji

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2010-12-14 13:12:29.
Uchwała Nr II/7/2010 Rady Miejskiej Zawichoście
 w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2010-12-14 13:14:07.
Uchwała Nr II/8/2010 Rady Miejskiej Zawichoście
 Uchwała Nr II/8/2010 Rady Miejskiej Zawichoście w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2010-12-14 13:15:42.

Zobacz:
 Sesja 28/01/2010 .  Sesja 26/02/2010 .  Sesja 30/03/2010 .  Sesja 19/04/2010 .  Sesja 29/04/2010 .  Sesja 29/06/2010 .  Sesja 17/08/2010 .  Sesja 31/08/2010 .  Sesja 21/09/2010 .  Sesja 27/10/2010 .  Sesja 10/11/2010 .  Sesja 29/11/2010 .  Sesja 06/12/2010 .  Sesja 29/12/2010 . 
Data wprowadzenia: 2010-12-14 13:15:42
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki