Wybory Parlamentarne 2015

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY ZAWICHOST o
sporządzeniu, terminie i miejscu udostępnienia
spisu wyborców

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 z późn. zm.) informuję, że od dnia 05 października 2015 r. do dnia 19 października 2015 r. każdy wyborca może sprawdzić , czy został uwzględniony w spisie wyborców sporządzonym w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

Na pisemny wniosek o udostępnienie spisu wyborców informacji udziela:
Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ewidencja Ludności,
ul. Żeromskiego 50,
27-630 Zawichost.

 

Wzór wniosku o udostępnienie spisu wyborców

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-10-05 15:32:45.
Zarządzenie nr 149/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczychw celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 paźdzernika 2015 roku.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-10-05 15:30:17.
Informacja o terminie pierwszego posiedzenia
obwodowych komisji wyborczych, powołanych w celu
przeprowadzenia wyborów do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na
dzień 25 października 2015r.

Pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych, powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r.
odbędzie się 08 października 2015r. ( czwartek ) o godz.13.30 w sali konferencyjnej (nr 5) Urzędu Miasta i Gminy Zawichost, ul. Żeromskiego 50.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-10-05 15:26:20.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost
z dnia 18 września 2015 roku
 w sprawie informacji o numerach I granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwoci głosowania korespondencyjnego I przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej I Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-09-24 06:07:49.
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 17 lipca 2015 roku
 w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-08-07 10:29:56.
Zarządzenie nr 116/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Po!skiej i Senatu Rzeczypospo!itej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-08-07 10:27:43.
Data wprowadzenia: 2015-08-07 10:27:43
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki