Oświadczenia majątkowe za 2009r.

Oświadczenie majątkowe
 Andrzej Mieczysław Wzorek - Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2010-07-09 10:35:53.
Oświadczenie majątkowe
 Robert Dziuba -Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2010-07-09 10:37:05.
Oświadczenie majątkowe
 Anna Danuta Gorazda - Skarbnik Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2010-07-09 10:38:00.
Oświadczenie majątkowe
 Stefania Kościelecka - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2010-07-09 10:38:57.
Oświadczenie majątkowe
 Marian Kornak - Sekretarz Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2010-07-15 13:21:30.
Oświadczenie majątkowe na dzień rozwiązania
umowy o pracę
 Marian Kornak - Sekretarz Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2010-07-15 13:23:44.

Zobacz:
 Oświadczenia majątkowe za 2021 rok .  Oświadczenia majątkowe za 2020 rok .  Oświadczenia majątkowe za 2019 rok .  Oświadczenia majątkowe za 2018 rok .  Oświadczenia majątkowe początek kadencji 2018-2023 .  Oświadczenia majątkowe za 2017r. .  Oświadczenia majątkowe za 2016r. .  Oświadczenia majątkowe za 2015r. .  Oświadczenia majątkowe za 2014r. .  Oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2014 .  Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2014 .  Oświadczenia majątkowe za 2013r. .  Oświadczenia majątkowe za 2012r. .  Oświadczenia majątkowe za 2011r .  Oświadczenia majątkowe za 2010r .  Oświadczenia majątkowe za 2009r. .  Oświadczenia majątkowe za 2008r. . 
Data wprowadzenia: 2010-07-15 13:23:44
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki