Oświadczenia majątkowe za 2009r.

Oświadczenie majątkowe
 Andrzej Aleksander Stępień - Przewodniczący Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2010-07-15 13:03:30.
Oświadczenie majątkowe
 Tomasz Maruszczak - Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2010-07-15 13:03:57.
Oświadczenie majątkowe
 Tomasz Siwek - Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2010-07-15 13:05:00.
Oświadczenie majątkowe
 Mariola Szczęsna-Taraszkiewicz - Radna Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2010-07-15 13:05:54.
Oświadczenie majątkowe
 Jerzy Robert Sobieszkoda - Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2010-07-15 13:06:58.
Oświadczenie majątkowe
 Urszula Rozalia Bańcer - Radna Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2010-07-15 13:10:20.
Oświadczenie majątkowe
 Józef Zbigniew Banajski - Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2010-07-15 13:11:10.
Oświadczenie majątkowe
 Jan Stanisław Dudziński - Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2010-07-15 13:12:07.
Oświadczenie majątkowe
  Marek Wojciech Flejszar - Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2010-07-15 13:13:08.
Oświadczenie majątkowe
 Waldemar Kaptur - Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2010-07-15 13:15:26.
Oświadczenie majątkowe
 Włodzimierz Kosior - Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2010-07-15 13:16:11.
Oświadczenie majątkowe
 Andrzej Lis - Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2010-07-15 13:17:21.
Oświadczenie majątkowe
 Leszek Stanisław Mucha - Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2010-07-15 13:18:06.
Oświadczenie majątkowe
 Józef Pięta - Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2010-07-15 13:18:35.
Oświadczenie majątkowe
 Krzysztof Roman Skorek - Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2010-07-15 13:19:13.

Zobacz:
 Oświadczenia majątkowe za 2021 rok .   Oświadczenia majątkowe za 2020 rok .  Oświadczenia majątkowe za 2019 rok .   Oświadczenia majątkowe za 2018 rok .  Oświadczenia majątkowe początek kadencji 2018-2023 .  Oświadczenia majątkowe za 2018 r. koniec kadencji .  Oświadczenia majątkowe za 2017r. .  Oświadczenia majątkowe za 2016r. .  Oświadczenia majątkowe za 2015r. .  Oświadczenia majątkowe za 2014r. .  Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2015 .  Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014 .  Oświadczenia majątkowe za 2013r. .  Oświadczenia majątkowe za 2012r. .  Oświadczenia majątkowe za 2011r. .  Oświadczenia majątkowe za 2010r.-  .  Oświadczenia majątkowe za 2010r.- początek kadencji .  Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2010 .  Oświadczenia majątkowe za 2009r. .  Oświadczenia majątkowe za 2008r . 
Data wprowadzenia: 2010-07-15 13:19:13
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki