Obowiązujące na rok 2010

 Uchwała Nr XXIII/107/2008 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2009 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2009-01-09 12:31:59 | Data modyfikacji: 2010-01-05 12:14:26.
 Uchwała Nr XXIII/108/2008 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2009-01-09 12:33:31 | Data modyfikacji: 2010-01-05 12:14:53.
 UCHWAŁA Nr XXXIV/169/2009 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2010-01-05 12:09:52 | Data modyfikacji: 2010-01-05 12:15:23.
Data wprowadzenia: 2010-01-05 12:09:52
Data modyfikacji: 2010-01-05 12:15:23
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki